క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Looking for our company website?  
వర్గం వారిగ ఖరీదు చేయండి
Crops relevant in your region
Trending Products
అజీత్ 155 బిజి II ప్రత్తి విత్తనం
₹767₹767
Rasi 776 BG II Cotton Seed
₹767₹767
రాసి 773 సూపర్ కాటన్ బిజి II
₹767₹767
Rasi Jet Cotton Seed
₹767₹767
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4249₹6350
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
UPL-LANCER GOLD-Acephate 50% + Imida 1.8%SP-1000 g
₹845₹875
Agronil X (Fipronil 5%SC) 500 ml
₹500₹625
Decis 100(Deltamethrin 100 EC) 250 ml
₹489₹600
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 1 లీటర్
₹480₹885
Shriram 12:61:00 (1Kg)
₹159₹170
Shriram 0:0:50 (1Kg)
₹140₹140
Syngenta Isabion 1 Lt
₹1099₹1430
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3600₹5500
Chintu Rechargeable Headlight
₹700₹750
టార్ప్లస్ షీట్ 15*20 (తాడపత్రి) నిమ్మకాయ పసుపు రంగు
₹2350₹3000
New Bharosa Gold Kit-RJ (Cotton)
₹1649₹2395
BHAROSA KIT-RJ
₹2349₹2395
Cotton Sucking Pest Kit-III Rj
₹1000₹1325
RJ Cotton Combo (Rasi + Seedpro)
₹6397₹6397
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)
₹6249₹6249
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹6249₹6249
RJ Cotton Combo (Rasi)
₹5630₹5630
RJ Cotton Combo (Rasi + Nuziveedu )
₹5556₹5556
RJ Cotton Combo (Bayer)
₹5445₹5445
RJ Cotton Combo (Bayer + Mhyco)
₹4752₹4752
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)
₹4752₹4752
RJ Cotton Combo (Rasi + Seedpro)
₹4602₹4602
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)
₹4454₹4454
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹4454₹4454
RJ Cotton Combo (Rasi)
₹3835₹3835
RJ Cotton Combo (Rasi + Nuziveedu )
₹3761₹3761
RJ Cotton Combo (Bayer)
₹3650₹3650
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹2957₹2957
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)-2
₹2957₹2957
Featured Brands
డెలివరీ ఉచితం
డెలివరీ చార్జీలు లేవు
200 పైగా బ్రాండ్లు
ఉత్తమ నాణ్యత కలిగిన ఉత్పత్తులు మరియు ప్రసిద్ధ బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం
100 % ఒరిజినల్ ప్రొడక్ట్స్
సరైన బిల్లుతో ఒరిజినల్ ప్రొడక్ట్స్