క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Looking for our company website?  
వర్గం వారిగ ఖరీదు చేయండి
Crops relevant in your region
Trending Products
విఎన్‌ఆర్ - ఆకాష్ కాకరకాయ (50 గ్రాములు) విత్తనం
₹475₹680
RJ VNR - Simran Brinjal (10 g) Seed
₹150₹176
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Sanjeevani (Trichoderma Viride) Powder (1 Kg)
₹260₹295
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 500 Gm
₹1550₹1972
Velum Prime 500 ml (Nematicide)
₹3700₹4500
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) bulk 30 kg Drum
₹3400₹4468
RJ Shriram 20:20:20 (1Kg)
₹155₹180
RJ Godrej Vipul Booster 250 ml
₹150₹210
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (250 g)
₹380₹385
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹5000₹7500
Sunlord - Double Motor Battery Pump (20 Ltr)
₹3700₹4500
4 X power grow Sulphur combo
₹10990₹24000
Ulala Mega Combo Kit
₹4549₹8120
PUMP GLAD-2IN1-CP COMBO
₹3450₹6290
PUMP GLAD-2IN1-STELAR COMBO
₹3450₹6385
PUMP SUNLORD-1212-CN COMBO
₹3400₹5500
PUMP GLAD-1212-CP COMB
₹3350₹5790
PUMP SUNLORD-1212-CP COMBO
₹3350₹5290
PUMP GLAD-1212-STELAR COMBO
₹3350₹5885
PUMP SUNLORD-1212-STELAR COMBO
₹3350₹5385
Coragen Mega Combo Kit
₹2809₹4480
Combo - Tarplus & Torch
₹2500₹3699
5X Kill X Combo
₹2399₹3500
5X Stelar Combo
₹1999₹4425
White fly control combo- RJ
₹1980₹2802
5X Shutter Combo
₹1799₹3950
Ulala Mini Combo Kit
₹1749₹2820
Vikram Gold Solar LED Rechargeable Torch
₹1500₹1884
Cumin Combo
₹1490₹2450
Chilli 2nd Spray Kit-20-30 Day-RJ
₹1470₹1737
3X Kill X Combo
₹1449₹2100
5X Amaze - X Combo
₹1429₹3000
5X Mandoz Combo
₹1399₹1925
Featured Brands
డెలివరీ ఉచితం
డెలివరీ చార్జీలు లేవు
200 పైగా బ్రాండ్లు
ఉత్తమ నాణ్యత కలిగిన ఉత్పత్తులు మరియు ప్రసిద్ధ బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం
100 % ఒరిజినల్ ప్రొడక్ట్స్
సరైన బిల్లుతో ఒరిజినల్ ప్రొడక్ట్స్