క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
Looking for our company website?  
వర్గం వారిగ ఖరీదు చేయండి
Crops relevant in your region
Trending Products
Alpgiri TOTAL BG II Cotton Seed
₹767₹767
Goldi 333 BG II Cotton
₹767₹767
సింజెంటా షుగర్ 75 స్వీట్ కార్న్ (1 కిలో) విత్తనం
₹2600₹3550
నన్హేమ్స్ - అమన్శ్రీ కాకరకాయ (500 విత్తనాలు)
₹1150₹1535
Proclaim (Emamectin 5 % SG) 100 gm
₹560₹600
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(250 గ్రాములు)
₹425₹560
యూ పి ఎల్ - ఉలాల - ఫ్లోనికామిడ్ 50 డబుల్ల్యు జి (30 గ్రాములు)
₹299₹405
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 100 గ్రా
₹970₹1400
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹399₹650
హ్యూమిక్ పవర్ అడ్వాన్స్డ్ పౌడర్ 95% (250 గ్రాములు)
₹349₹500
టార్ప్లస్ షీట్ 11 * 15 (తాడపత్రి) నిమ్మకాయ పసుపు రంగు
₹1650₹2000
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL1012 (12 * 12)
₹3500₹5000
Anchor Canvas Tarpaulin 14*17
₹6500₹8500
BHAROSA KIT-GJ (Soil Application)
₹1299₹2045
OKRA BHAROSA KIT-GJ
₹750₹1312
BHAROSA GOLD KIT-GJ (Soil Application)
₹1999₹2045
BHAROSA GOLD KIT-GJ (Drenching)
₹1749₹2345
3X Kill X Combo
₹1449₹2100
5X Amaze - X Combo
₹1429₹3000
5X Mandoz Combo
₹1399₹1925
5X Cruzer Combo
₹1399₹2400
5X Mento Combo
₹1399₹2600
5X New Florofix combo
₹1399₹2950
Cumin Kit 1-GJ
₹1399₹2018
3X Stelar Combo
₹1299₹2655
Commando and Root power combo-MH
₹1200₹2149
3X Shutter Combo
₹1199₹2370
3X Power Grow Bhumika Combo
₹1199₹2550
5X Super Sona Combo
₹1199₹2500
Coragen Mini Combo Kit
₹1149₹1547
5X Panaca M-45 Combo
₹1149₹1750
2.5X Stelar Combo
₹1099₹2240
OKRA soil conditioner- GJ
₹1050₹1230
5X Power Gel Combo
₹1049₹3250
5X Bloomer Combo
₹1049₹2250
3X Sugarcane Special Combo
₹1049₹2550
Nutrition Spray Kit
₹1035₹1580
2.5X Shutter Combo
₹999₹1975
5X Humic power combo
₹999₹2500
Featured Brands
డెలివరీ ఉచితం
డెలివరీ చార్జీలు లేవు
200 పైగా బ్రాండ్లు
ఉత్తమ నాణ్యత కలిగిన ఉత్పత్తులు మరియు ప్రసిద్ధ బ్రాండ్లతో భాగస్వామ్యం
100 % ఒరిజినల్ ప్రొడక్ట్స్
సరైన బిల్లుతో ఒరిజినల్ ప్రొడక్ట్స్