ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Looking for our company website?  
"ಕೆಟಗರಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ "
Crops relevant in your region
Trending Products
Bayer Surpass 7272 BGII Cotton Seed
₹730₹730
ಅಕ್ಸೆನ್ ಹೈವೆಜ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮೀನಮ್ (10 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹350₹660
RJ VNR - Chilli 109 (10 g) Seed
₹400₹576
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹595₹750
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2151₹3200
Velum Prime 500 ml (Nematicide)
₹3749₹4500
Bayer Regent (Fipronil 5% SC) 500 ml
₹699₹840
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹615₹655
RJ- Prokissan Grade (500 Gms)
₹700₹750
BioVita(Ascophyllum nodosum) 1 Lt
₹850₹936
Anchor Canvas Tarpaulin 11*14
₹4500₹6000
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 20*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3900₹4500
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 1012 (12*12)
₹3500₹5000
Bharosa Gold Kit -Cotton
₹1999₹2495
BHAROSA KIT-RJ
₹1299₹1795
Cotton Sucking Pest Kit-III Rj
₹1000₹1325
RJ Cotton Combo (Rasi + Seedpro)
₹6397₹6397
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)
₹6249₹6249
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹6249₹6249
RJ Cotton Combo (Rasi)
₹5630₹5630
RJ Cotton Combo (Rasi + Nuziveedu )
₹5556₹5556
RJ Cotton Combo (Bayer + Rasi)
₹5519₹5519
RJ Cotton Combo (Bayer)
₹5445₹5445
RJ Cotton Combo (Rasi + Seedpro)
₹4863₹4863
RJ Cotton Combo (Bayer + Mhyco)
₹4752₹4752
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)
₹4752₹4752
RJ Cotton Combo (Rasi + Seedpro)
₹4602₹4602
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)
₹4454₹4454
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹4454₹4454
RJ Cotton Combo (Rasi + JK Seeds)
₹4059₹4059
RJ Cotton Combo (Rasi)
₹3835₹3835
RJ Cotton Combo (Rasi + Nuziveedu )
₹3761₹3761
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹3724₹3724
RJ Cotton Combo (Bayer)
₹3650₹3650
RJ Cotton Combo (Rasi + Seedpro)-2
₹3068₹3068
RJ Cotton Combo (Bayer + Prabhat)
₹2957₹2957
RJ Cotton Combo (Bayer + Seedpro)-2
₹2957₹2957
Featured Brands
ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ *
ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.(ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ)
200+ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮೂಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್