ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Looking for our company website?  
"ಕೆಟಗರಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ "
Crops relevant in your region
Trending Products
ಯುಪಿಎಲ್ - ರಾಧಿಕಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ (250 ಗ್ರಾಂ) ಬೀಜ
₹1400₹2000
Jindal Light Red Gavran (Onion) 500g Seeds
₹1970₹1980
MH Sagar King watermelon seed 50gms
₹1450₹2100
F1 Maxx Watermelon (1000 Seeds) Seed
₹1700₹2425
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹525₹700
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
₹320₹551
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
BioVita(Ascophyllum nodosum) 500 ml
₹460₹492
UPL SILWET GOLD % ( 500 ml)
₹815₹1090
Power Grow Bhumika 4 Kg
₹440₹810
MH TATA Ralligold(Sp) - 100 g
₹650₹660
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹5000₹7500
Gavaran Kanda 1 acre combo-1
₹8900₹9745
PUMP SUNLORD-DM-CN COMBO
₹3900₹5500
PUMP GLAD-2IN1-CN COMBO
₹3500₹6500
PUMP GLAD-2IN1-CP COMBO
₹3450₹6290
PUMP SUNLORD-1212-CN COMBO
₹3400₹5500
PUMP GLAD-1212-CN COMB
₹3400₹6000
PUMP GLAD-1212-CP COMB
₹3350₹5790
PUMP SUNLORD-1212-CP COMBO
₹3350₹5290
PUMP SUNLORD-1208-CN COMBO
₹3100₹5000
PUMP GLAD-1208-CP COMB
₹3050₹5290
Coragen Mega Combo Kit
₹2909₹4060
Ulala Mega Combo Kit
₹2899₹4300
5X MH Kill X Combo
₹2399₹3500
5X Power Grow Bhumika Combo
₹1899₹4250
Soybean Herbicide- MH
₹1860₹2555
Ulala Mini Combo Kit
₹1699₹2485
BASF Tynzer (Topramezone 336 G/l w/w SC) 30 ml + Free Flux 500 gm
₹1625₹1929
5X Sugarcane Special Combo
₹1599₹4250
Vikram Gold Solar LED Rechargeable Torch
₹1500₹1884
3X MH Kill X Combo
₹1449₹2100
Cotton Care Finisher Kit-MH
₹1400₹1831
5X MH Mento Combo
₹1399₹2600
5X New Florofix combo
₹1399₹2950
Featured Brands
ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ *
ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.(ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ)
200+ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮೂಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್