ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Looking for our company website?  
"ಕೆಟಗರಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿ "
Crops relevant in your region
Trending Products
MP AlpGiri Volvo Plus BG ll Cotton Seeds
₹767₹767
MP Kaveri ATM BG II Cotton Seed
₹767₹767
Nuziveedu Gold Cot BG II Cotton Seed
₹767₹767
MP Prabhat SuperCot BG II Cotton Seed
₹767₹767
Cotton BHAROSA KIT (Soil application) - MP
₹1699₹2645
ಮಾಂಡೋಜ್ (ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% + ಕಾರ್ಬೆಂಡಾಜಿಮ್ 12% WP) 500 ಗ್ರಾಂ
₹290₹385
Roundup (1ltr)
₹360₹450
Shutter (Thiamethoxam 75% SG) 100 gm
₹550₹790
Power Grow Bhumika - 4 kg
₹440₹810
MH -Mahadhan WSF MKP (00:52:34) - 1 Kg
₹205₹225
ರೂಟ್ ಪವರ್ (200 ಗ್ರಾಂ)
₹199₹450
ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೌಡರ್ 95% (250 ಗ್ರಾಂ)
₹349₹500
Commando Rechargeable LED torch - CM007
₹1100₹1699
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹7000₹10000
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 1012 (12*12)
₹3500₹5000
Weed Free Healthy Sugarcane Production Kit
₹2499₹3971
Cotton Gold BHAROSA KIT (Soil application) - MP
₹2399₹3345
Soyabean Crop Protection Kit
₹2099₹3285
Soil Application KIT
₹1710₹2495
Fasal Vardhak KIT for MP-app
₹1695₹2650
Vikram Gold Solar LED Rechargeable Torch
₹1500₹1884
Potato Combo with seed treatment
₹1475₹1848
Mustard Bharosa Kit
₹1350₹1710
Onion Safety & Growing Kit
₹1299₹2080
MP Matar Bharosa kit 1
₹1050₹1261
Tomato Spray 2-MP
₹1025₹1149
SUAGRCANE GROWER KIT
₹999₹1675
Worm Control & Crops Growth Kit
₹999₹1895
Soyabean Crop protection and Growth Kit
₹999₹1900
Chili Transplanting Kit ( Soil Application Kit )
₹999₹1985
Chilli Sampurn Suraksha Kit
₹990₹1435
Chili First Spray Kit (Main Field)- Second Spray-MP
₹920₹1230
Tomato Transplanting Kit-MP
₹900₹1175
Chilli Transplanting Kit -2- MP
₹900₹1175
GROWER'S CHOICE KIT- PEAS & GRAM
₹900₹1710
Soyabean Sowing Combo
₹899₹1815
Nutrition Spray Kit
₹820₹1125
Chili First Spray Kit (Main Field)-MP
₹800₹1071
Featured Brands
ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ *
ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ.(ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ)
200+ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
100% ಒರಿಜಿನಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
ಮೂಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಲ್