ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1400₹2000
એસ્કેન હાયવેજ મરચી મીનામ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹375₹463
યુપીએલ - નવ્યા ભીંડા (250 ગ્રામ) બીજ
₹950₹1470
ઇસ્ટ વેસ્ટ-નાઝિયા કાકડી (25 ગ્રામ) બીજ
₹600₹735
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
કોન્સ્ટા (ફિપ્રોનીલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રીડ 40%) 100 ગ્રામ
₹970₹1400
કોન્ફીડોર સુપર (ઇમીડેકલોપ્રીડ 30.5% SC) 250 મિલી
₹1260₹1560
ધાનુકા ફેક્સ ( ફિપ્રોનીલ 0.3% ગ્રેન્યુઅલ) 5 કિલો
₹390₹480
વીડમાર સુપર (2-4-ડી એમાઇન સોલ્ટ 58% SL) 1 લિટર
₹335₹471
ફર્ટિસ ડબલ્યુજી (સલ્ફર 90% પાવડર) જથ્થાબંધ 15 કિલો ડોલ
₹1900₹2400
પાવર ગ્રો ભૂમિકા (4 કિલો)
₹440₹810
સુગરકેન સ્પેશિયલ 500 ગ્રામ
₹450₹850
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
સનલોર્ડ ડબલ મોટર પંપ - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3900₹5500
સનલોર્ડ ડબલ મોટર પંપ - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3850₹5290
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3500₹6500
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3450₹6290
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹5500
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹6000
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5790
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5290
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*12) + 3 ઓલસ્ટાર કોમ્બો
₹3300₹6440
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*8) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3050₹5290
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*8) + 3 ઓલસ્ટાર કોમ્બો
₹3000₹5940
કોમ્બો-ટારપ્લસ - ટોર્ચ
₹2500₹3699
5 X કિલ- એક્સ કિટ
₹2399₹3500
Sugarcane Kit
₹2160₹2625
Sugarcane Ultra Special Kit
₹2050₹2465
5 X સ્ટેલર કિટ
₹1999₹4425
ganne ki suraksha aur beejoupchar combo
₹1999₹2919
5 X શૂટર કિટ
₹1799₹3950
Sugarcane All In One Kit
₹1750₹2435
Sugarcane Initial Kit
₹1720₹2135
5 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹1599₹4250
Pyaj ki sampoorn suraksha aur vradhi vardhak combo
₹1599₹2592
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ