ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
નુન્હેમ્સ-ક્રાંતિ લીલા મરચાં (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹400₹510
નામધારી એન એસ 295 તરબૂચ બીયારણ(50 ગ્રામ)
₹320₹500
નીલમ 51 વેજ ગુવાર (500 ગ્રામ) બીજ
₹240₹390
એસ્કેન હાયવેજ મરચી મીનામ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹400₹463
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
સુમિટોમો હારુ 500 ગ્રામ
₹390₹530
ધાનુકા અરેવા - 100 ગ્રામ
₹155₹216
મેટકો 500 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 500 ગ્રામ
₹595₹700
શ્રીરામ સાથી (0:52:34)(1 કિગ્રા)
₹205₹240
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
શ્રીરામ12:61:0 (1 કિગ્રા)
₹159₹170
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
₹725₹856
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) - 4X કોમ્બો
₹10990₹24000
ઉલાલા મેગા કોમ્બો કીટ
₹4549₹8120
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3450₹6290
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3450₹6385
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹5500
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5790
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5290
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5885
સનલોર્ડ - 12*12 બેટરી પંપ +  સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5385
કોરાજન મેગા કોમ્બો કીટ
₹2809₹4480
કોમ્બો-ટારપ્લસ - ટોર્ચ
₹2500₹3699
5 X કિલ- એક્સ કિટ
₹2399₹3500
5 X સ્ટેલર કિટ
₹1999₹4425
White fly control combo- RJ
₹1980₹2802
5 X શૂટર કિટ
₹1799₹3950
ઉલાલા મીની કોમ્બો કીટ
₹1749₹2820
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884
જીરું બિયારણ કોમ્બો
₹1490₹2450
Chilli 2nd Spray Kit-20-30 Day-RJ
₹1470₹1737
3 X કિલ- એક્સ કિટ
₹1449₹2100
5 X અમેજ કિટ
₹1429₹3000
5 X મન્ડોઝ કિટ
₹1399₹1925
5 X ક્રુઝર કિટ
₹1399₹2400
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ