ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1250₹2600
વી એન આર રાની મરચી બીજ (10 ગ્રામ)
₹415₹576
નુન્હેમ્સ-ક્રાંતિ લીલા મરચાં (10 ગ્રામ) બિયારણ
₹400₹510
વી.એન.આર. - આરતી તુરિયા (50 ગ્રામ) બીજ
₹470₹640
ધાનુકા-ધાનુકોપ 50% ડબ્લ્યુપી (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹305₹425
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
બેયર રીજેન્ટ અલ્ટ્રા (ફિપ્રોનિલ 0.6 દાણાદાર) 4 કિલો
₹820₹1060
રોકેટ(પ્રોફેનોફોસ 40% + સાઇપરમેથ્રિન 4%ઇસી)1000 મિલી
₹760₹1115
સુમિટોમો હોશી જીએ 0.001% ૧ લી
₹650₹900
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
ટેક્નો-જેડ (4 કિગ્રા)
₹725₹856
બાયોવિટા (એસ્કોફિલમ નોડોસમ) 1000 મિલી
₹850₹936
ટારપ્લસ શીટ 11*15 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹1500₹2000
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹2900₹4500
Cumin Kit 2-RJ
₹1499₹1956
Cumin Kit 1-RJ
₹1225₹1938
Chilli Nursery Kit- RJ
₹999₹1375
Chilli drenching Kit-RJ
₹999₹1127
Onion Soil Application Nursery Kit- RJ
₹999₹1145
Chickpea Kit-RJ
₹799₹1455
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) - 4X કોમ્બો
₹10990₹24000
ઉલાલા મેગા કોમ્બો કીટ
₹4549₹8120
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3450₹6290
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3450₹6385
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹5500
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5790
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5290
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5885
સનલોર્ડ - 12*12 બેટરી પંપ +  સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5385
કોરાજન મેગા કોમ્બો કીટ
₹2809₹4480
કોમ્બો-ટારપ્લસ - ટોર્ચ
₹2500₹3699
5 X કિલ- એક્સ કિટ
₹2399₹3500
5 X સ્ટેલર કિટ
₹1999₹4425
White fly control combo- RJ
₹1980₹2802
5 X શૂટર કિટ
₹1799₹3950
ઉલાલા મીની કોમ્બો કીટ
₹1749₹2820
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884
જીરું બિયારણ કોમ્બો
₹1490₹2450
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ