ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1600₹2000
સીંજેન્ટા - 6242 ટમેટાં 20000 બિયારણ
₹12000₹16250
સેમીનીસ કોબીજ-સેન્ટ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹235₹296
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
₹2000₹2300
મેન્ટો (ઇમિડાક્લોપ્રીડ 70% ડબલ્યુજી) 75 ગ્રામ
₹325₹520
એમ એચ ડાઉ ટ્રેસર (સ્પાઈનોસેડ 45% SC) 75 મિલી
₹1600₹1855
હેલિઓક્સ (પ્રોફેનોફોસ 40% + સાયપરમેથ્રિન 4% ઇસી) 250 મિલી
₹210₹325
ડેસીસ 100 (ડેલ્ટામેથ્રિન 100 ઇસી) 1 લીટર
₹1899₹2330
પાવર જેલ (ક્રોપ ન્યુટ્રીએન્ટ) (500 ગ્રામ)
₹399₹650
સુગરકેન સ્પેશિયલ 500 ગ્રામ
₹449₹850
પાવર ગ્રો ભૂમિકા (4 કિલો)
₹440₹810
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ટારપ્લસ શીટ 30*40 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹7000₹10000
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹3200₹4500
MH COTTON BHAROSA KIT- BROADCASTING
₹1449₹2430
Soybean Herbicide- MH
₹1860₹2555
Onion combo
₹1799₹2264
Sugarcane combo 1
₹1599₹1996
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884
Onion- Weed Management- MH
₹1300₹1545
Watermelon combo 1
₹1099₹1351
Watermelon combo 2
₹1099₹1320
Nutrition Spray Kit
₹1035₹1580
Pomegranate combo 2
₹999₹1450
Sugarcane combo 2
₹799₹1415
Onion weed control combo
₹775₹1045
Pea combo
₹599₹1032
Pomegranate combo 1
₹599₹849
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ