ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
સિન્જેન્ટા ઓગસ્ટા તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹800₹1160
સેમીનીસ કોબીજ-સેન્ટ (10 ગ્રામ)બિયારણ
₹215₹296
સીન્જેટા સુગરક્વીન તરબૂચ બીજ (1000 બીજ)
₹2000₹2300
સીમન્સ-બાહુબલી હાયબ્રીડ તડબૂચ (50 ગ્રામ) બીજ
₹1600₹4050
કોરાજન (રેનૉક્સીપીયર) 150 મિલી
₹1950₹2710
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹600₹750
કાસુ - બી ૩L ( કસુગામાયસીન) 250 મીલી
₹280₹338
ધાનુકા- મેડિયા એસ. એલ. (100 મિલી)
₹155₹186
ટાટા બહાર (1000 મિલી)
₹850₹1025
હ્યુમિક પાવર એડવાન્સ પાવડર (95% હ્યુમિક એસિડ) (250 ગ્રામ)
₹349₹500
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
નુટ્રીફિડ એમકેપી (0:52:34) 1 કિલો
₹205₹250
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3500₹4500
કમાંડો રીચાર્જેબલ ટોર્ચ - CM007
₹1100₹1699
Gavaran Kanda 1 acre combo-1
₹8900₹9745
સનલોર્ડ ડબલ મોટર પંપ - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3900₹5500
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3500₹6500
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3450₹6290
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹5500
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹6000
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5790
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5290
સનલોર્ડ પંપ (12*8) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3100₹5000
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*8) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3050₹5290
Coragen Mega Combo Kit
₹2909₹4060
Ulala Mega Combo Kit
₹2899₹4300
5 X કિલ- એક્સ કિટ
₹2399₹3500
5 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ
₹1899₹4250
Soybean Herbicide- MH
₹1860₹2555
Ulala Mini Combo Kit
₹1699₹2485
મકાઈ - નીંદણ નિયંત્રક કોમ્બો
₹1625₹1929
5 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹1599₹4250
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884
3 X કિલ- એક્સ કિટ
₹1449₹2100
Cotton Care Finisher Kit-MH
₹1400₹1831
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ