ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
યુપીએલ-રાધિકા ભીંડા (250ગ્રામ) બીયારણ
₹1600₹2000
નનહેમ્સ યુએસ 6214 કારેલા 250 બિયારણ
₹500₹625
નનહેમ્સ - અમનશ્રી કારેલાં (500 બીજ) બીજ
₹1150₹1535
વીએનઆર - આલોક ગલકાં (50 ગ્રામ) બિયારણ
₹200₹296
ટેબુલ (ટેબ્યુકોનાઝોલ 10% + સલ્ફર 65% ડબલ્યુજી) 500 ગ્રામ
₹350₹550
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
મેટકો 250 (મેટાલેક્સિલ 8% ડબ્લ્યુપી + મેન્કોઝેબ 64%) 250 ગ્રામ
₹325₹400
યુ પી એલ - લાન્સર ગોલ્ડ - 500 ગ્રામ
₹432₹523
ક્રુઝર (થાયોમેથોકઝામ 25% ડબલ્યુજી) 250 ગ્રામ
₹300₹480
વેટસિલ પ્લસ 100 મિલી
₹210₹280
ફ્લોરોફિક્સ (250 ગ્રામ)
₹390₹590
સ્વર્ણ ઝીંક ૧૨% ઈડીટીએ 250 ગ્રામ
₹310₹335
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 500 મિલી
₹250₹470
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL108 (12*8)
₹3200₹4500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3900₹4500
ચિન્ટુ રિચાર્જેબલ હેડલાઇટ
₹700₹750
Weed Free Healthy Sugarcane Production Kit
₹2499₹3971
5 X કિલ- એક્સ કિટ
₹2399₹3500
કમાંડો - ટારપ્લસ કોમ્બો
₹2200₹3699
Coragen 150 ml & Bloomer Bachat Combo
₹2100₹3160
5 X સ્ટેલર કિટ
₹1999₹4425
5 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ
₹1899₹4250
5 X શૂટર કિટ
₹1799₹3950
Soil Application KIT
₹1710₹2495
ઉલાલા મીની કોમ્બો કીટ
₹1699₹2485
Fasal Vardhak KIT for MP-app
₹1695₹2650
5 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹1599₹4250
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884
5 X સુપર સેરો કિટ
₹1499₹3250
Potato Combo with seed treatment
₹1475₹1848
3 X કિલ- એક્સ કિટ
₹1449₹2100
5 X અમેજ કિટ
₹1429₹3000
5 X મન્ડોઝ કિટ
₹1399₹1925
5 X ક્રુઝર કિટ
₹1399₹2400
5 X મેન્ટો કિટ
₹1399₹2600
5 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ
₹1399₹2950
Mustard Bharosa Kit
₹1350₹1710
3 X સ્ટેલર કિટ
₹1299₹2655
Onion Safety & Growing Kit
₹1299₹2080
3 X શૂટર કિટ
₹1199₹2370
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ