ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
પાહુજા સુમન-235 તરબૂચ બીજ (50 ગ્રામ)
₹1250₹2600
ઇન્ડો અમેરિકન કારેલા ઇન્દમ કોહિનૂર (50 ગ્રામ) બીજ
₹450₹680
સેમીનીસ સિતારા મરચી 1500 બીજ
₹360₹454
યુપીએલ-F1 હાયબ્રીડ ભીંડા વિનસ પ્લસ (250ગ્રામ)બીયારણ
₹775₹1208
ધાનુકા - અરેવા - 1 કિગ્રા
₹1060₹1601
માણિક (250 ગ્રામ)
₹425₹560
બ્લુ કોપર (કોપર ઓક્સીક્લોરાઈડ) 500 ગ્રામ
₹325₹430
કીટોગાર્ડ (100 મિલી)
₹285₹300
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ
₹3000₹6000
સ્ટેલર (ઝીબ્રાલીક એસિડ 0.001%) 1000 મિલી
₹480₹885
નુટ્રીફિડ બોરોન 20% (500 ગ્રામ)
₹180₹215
સોલ્યુબોર (1 કિગ્રા)
₹375₹425
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ GL10121 (2 ઇન 1)
₹3300₹5500
ટારપ્લસ શીટ 17*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3100₹3500
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ (20 લીટર)
₹3700₹4500
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) - 4X કોમ્બો
₹10990₹24000
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3500₹6500
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3450₹6290
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3450₹6385
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*12) +  રૂટ પાવર (200 ગ્રામ) કોમ્બો
₹3400₹5900
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹5500
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3400₹6000
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5790
સનલોર્ડ પંપ (12*12) - પાક સંરક્ષણ કોમ્બો
₹3350₹5290
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5885
સનલોર્ડ - 12*12 બેટરી પંપ +  સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3350₹5385
ગ્લેડીયેટર બૅટરી પંપ (12*8) +  રૂટ પાવર (200 ગ્રામ) કોમ્બો
₹3200₹5400
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*8) - પાક પોષણ કોમ્બો
₹3100₹5500
કોરાજન મેગા કોમ્બો કીટ
₹2909₹4060
ઉલાલા મેગા કોમ્બો કીટ
₹2899₹4300
કોમ્બો-ટારપ્લસ - ટોર્ચ
₹2550₹3899
5 X કિલ- એક્સ કિટ
₹2399₹3500
5 X સ્ટેલર કિટ
₹1999₹4425
5 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ
₹1899₹4250
ડાંગર સુરક્ષા કોમ્બો-1
₹1870₹2480
5 X શૂટર કિટ
₹1799₹3950
ઉલાલા મીની કોમ્બો કીટ
₹1699₹2485
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ