ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
Looking for our company website?  
કેટેગરી મુજબ ખરીદો
તમારા પાક સંબંધિત માહિતી મેળવો
લોકપ્રિય ઉત્પાદનો
અલ્પગીરી ટોટલ બીજી 2 કપાસ બીજ
₹767₹767
કાવેરી એ ટી એમ બીજી 2 કપાસ બીજ
₹767₹767
કાવેરી જાદૂ બીજી 2 કપાસ બીજ
₹767₹767
અજીત-155 બીજી 2 કપાસ બીજ (450 ગ્રામ)
₹767₹767
અવતાર (હેક્સાકોનાઝોલ 4% + ઝીનેબ 68%) 500 ગ્રામ
₹550₹618
એગ્રોસ્ટાર ગોલ્ડ લાઈવ
₹1999₹3000
અમેજ ( એમાંમેકટીન બેન્ઝોએટ 5% એસ જી) 100 ગ્રામ
₹320₹600
યુ પી એલ - સાફ - 1 કિગ્રા
₹595₹750
બેમીરોન (ડાયફેન્થ્યુરોન 50% ડબ્લ્યુપી) 250 ગ્રામ
₹550₹800
સુપર સોના (250 ગ્રામ)
₹349₹500
રૂટ પાવર (200 ગ્રામ)
₹199₹450
ઓલસ્ટાર 250 ગ્રામ
₹349₹480
પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 3 કિગ્રા
₹325₹600
સનલોર્ડ - ડબલ મોટર બેટરી પંપ (20 લીટર)
₹3900₹4500
ટારપ્લસ શીટ 20*24 (તાડપત્રી) પીળા રંગની
₹3900₹4500
એંકર કેનવાસ તાડપત્રી 11*14
₹4500₹6000
ભરોસા ગોલ્ડ કીટ (જમીનમાં આપવા)
₹1999₹2045
ભરોસા ગોલ્ડ કીટ (ડ્રેન્ચિંગ)
₹1749₹2345
3 X કિલ- એક્સ કિટ
₹1449₹2100
5 X અમેજ કિટ
₹1429₹3000
5 X મન્ડોઝ કિટ
₹1399₹1925
5 X ક્રુઝર કિટ
₹1399₹2400
5 X મેન્ટો કિટ
₹1399₹2600
5 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ
₹1399₹2950
જીરું સુરક્ષા કીટ - 1
₹1399₹2018
3 X સ્ટેલર કિટ
₹1299₹2655
કમાંડો - રૂટ પાવર કિટ
₹1200₹2149
3 X શૂટર કિટ
₹1199₹2370
3 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ
₹1199₹2550
5 X સુપર સોના કિટ
₹1199₹2500
કોરાજન મીની કોમ્બો કીટ
₹1149₹1547
5 X પનાકા M-45 કિટ
₹1149₹1750
2.5 X સ્ટેલર કિટ
₹1099₹2240
ભીંડા : પોષક તત્વ પૂરક
₹1050₹1230
5 X પાવર જેલ કિટ
₹1049₹3250
5 X બ્લૂમર કિટ
₹1049₹2250
3 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹1049₹2550
પાક પોષણ - સ્પ્રે કીટ
₹1035₹1580
2.5 X શૂટર કિટ
₹999₹1975
વિશિષ્ટ બ્રાન્ડ
મફત ડિલિવરી
કોઈ ડિલિવરી ચાર્જ નહીં*(શરતો અને નિયમો લાગુ*)
200+ બ્રાન્ડ
શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તા ઉત્પાદનો અને પ્રખ્યાત બ્રાન્ડની ભાગીદારી
100% ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો
ઓરીજીનલ ઉત્પાદનો સાથે પાક્કું બિલ