ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
માછી કમલેશ ભાઈ ચન્દુ ભાઈ
Juni Dhari, Galteshwar, Kheda, Gujarat
ભાષા: ગુજરાતી (Gujarati)
લોકપ્રિયતા
1
ફોલોઅર્સ
3
મળેલી ટીપ્પણીઓ
5
મળેલી લાઈક
એકટીવીટી
0તમને ફૉલો કરનાર ખેડૂત
0કોમેન્ટ કરી
માછી કમલેશ ભાઈ ચન્દુ ભાઈ's પોસ્ટ (1)