ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
वैशाली गोपाल चव्हाण
Sawaladbara, Bhokardan, Jalna, Maharashtra
ભાષા: मराठी (Marathi)
લોકપ્રિયતા
744
ફોલોઅર્સ
1500
મળેલી ટીપ્પણીઓ
6266
મળેલી લાઈક
એકટીવીટી
32તમને ફૉલો કરનાર ખેડૂત
365કોમેન્ટ કરી
वैशाली गोपाल चव्हाण's પોસ્ટ (279)