एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
₹300₹500
अॅग्रोस्टार वरुण भोपळा (50 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टार वरुण भोपळा (50 ग्रॅम) बियाणे
₹235₹380
अॅग्रोस्टार रेड बेबी कलिंगड (50) ग्रॅम बियाणे
अॅग्रोस्टार रेड बेबी कलिंगड (50) ग्रॅम बियाणे
₹1200₹2000
अॅग्रोस्टार सुरुची धने (500 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टार सुरुची धने (500 ग्रॅम) बियाणे
₹150₹196
एमएच - एक्सपोर्ट हाय 1 भेंडी (100 ग्रॅम) बियाणे
एमएच - एक्सपोर्ट हाय 1 भेंडी (100 ग्रॅम) बियाणे
₹255₹429
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹2010₹2665
वेलकम 764 फुलकोबी (10 ग्रॅम बियाणे )
वेलकम 764 फुलकोबी (10 ग्रॅम बियाणे )
₹500₹640
नीलम 61 व्हेज गवार (500 ग्रॅम) बियाणे
नीलम 61 व्हेज गवार (500 ग्रॅम) बियाणे
₹310₹560
नोंगवु बियाणे मिठास मधु मका बियाणे (1 किलो)
नोंगवु बियाणे मिठास मधु मका बियाणे (1 किलो)
₹2700₹3900
सिमॉन्स-बाहुबली संकरित कलिंगड (50 ग्रॅम ) बियाणे
सिमॉन्स-बाहुबली संकरित कलिंगड (50 ग्रॅम ) बियाणे
₹1300₹4050
क्लॉज मोग्ग्लॅनो धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
क्लॉज मोग्ग्लॅनो धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
₹171₹240
कलश - मेलोडी टरबूज 50 ग्रॅम बियाणे
कलश - मेलोडी टरबूज 50 ग्रॅम बियाणे
₹1410₹2630
अॅग्रोस्टार जानकी भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टार जानकी भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1249₹2000
MH - MHCP 310 (तेजा -4) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
MH - MHCP 310 (तेजा -4) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹460₹673
अॅग्रोस्टारऑलिव्ह AGOH 104 मोनिका भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टारऑलिव्ह AGOH 104 मोनिका भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1099₹1750
जिंदाल कांदा स्नो व्हाइट (1 किग्रॅ) बियाणे
जिंदाल कांदा स्नो व्हाइट (1 किग्रॅ) बियाणे
₹975₹1050
नन्हेम्स आयशा कलिंगड (1000 बियाणे )
नन्हेम्स आयशा कलिंगड (1000 बियाणे )
₹710₹3780
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
₹1400₹2275
महिको वरद (MGH-4) दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
महिको वरद (MGH-4) दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
₹250₹330
अक्षय सुपर फुरसुंगी कांदा बियाणे
अक्षय सुपर फुरसुंगी कांदा बियाणे
₹900₹900
नन्हेम्स शक्ती भेंडी (3500 बियाणे )
नन्हेम्स शक्ती भेंडी (3500 बियाणे )
₹790₹1100