अॅग्रोस्टार सुरुची धने (500 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टार सुरुची धने (500 ग्रॅम) बियाणे
₹150₹196
अॅग्रोस्टार रणधीर कांदा (500 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टार रणधीर कांदा (500 ग्रॅम) बियाणे
₹799₹1800
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
₹325₹500
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
₹1775₹2310
एमएच - एक्सपोर्ट हाय 1 भेंडी (100 ग्रॅम) बियाणे
एमएच - एक्सपोर्ट हाय 1 भेंडी (100 ग्रॅम) बियाणे
₹255₹429
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹1825₹2665
महिको नवतेज मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
महिको नवतेज मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
₹750₹1074
अॅग्रोस्टार वरुण भोपळा (50 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टार वरुण भोपळा (50 ग्रॅम) बियाणे
₹230₹380
ईस्ट वेस्ट रामसेस धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
ईस्ट वेस्ट रामसेस धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
₹225₹228
क्लॉज मोग्ग्लॅनो धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
क्लॉज मोग्ग्लॅनो धणे (500 ग्रॅम) बियाणे
₹171₹240
जिंदाल लाइट रेड गावरान (कांदा ) 500 ग्रॅम बियाणे
जिंदाल लाइट रेड गावरान (कांदा ) 500 ग्रॅम बियाणे
₹300₹540
महिको वरद (MGH-4) दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
महिको वरद (MGH-4) दुधीभोपळा (50 ग्राम) बियाणे
₹250₹330
अॅग्रोस्टार माधुरी कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टार माधुरी कारले (50 ग्रॅम) बियाणे
₹630₹840
सेमिनीस -कॅबेज ग्रीन वोयागर (१० ग्रॅम) बियाणे
सेमिनीस -कॅबेज ग्रीन वोयागर (१० ग्रॅम) बियाणे
₹225₹272
इलाईट हरिता भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
इलाईट हरिता भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹700₹540
अॅग्रोस्टार नवीन कुरोदा गाजर (250 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टार नवीन कुरोदा गाजर (250 ग्रॅम) बियाणे
₹810₹1600
कलश - मेलोडी टरबूज 50 ग्रॅम बियाणे
कलश - मेलोडी टरबूज 50 ग्रॅम बियाणे
₹1425₹2630
सागर श्रुती काकडी ( 25 ग्रॅम ) बियाणे
सागर श्रुती काकडी ( 25 ग्रॅम ) बियाणे
₹380₹675
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
₹1650₹2275
ईस्ट वेस्ट प्रेमा कांदा बियाणे (500 ग्रॅम )
ईस्ट वेस्ट प्रेमा कांदा बियाणे (500 ग्रॅम )
₹810₹1680
नुन्हेम्स-लायलपुर 257 खरबूज (१००० बियाणे)
नुन्हेम्स-लायलपुर 257 खरबूज (१००० बियाणे)
₹880₹1225
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
₹17750₹24250
नन्हेम्स -सम्राट भेंडी 3500 बियाणे ( 223 ग्रॅम) बियाणे
नन्हेम्स -सम्राट भेंडी 3500 बियाणे ( 223 ग्रॅम) बियाणे
₹850₹1135
अक्षय सुपर फुरसुंगी कांदा बियाणे
अक्षय सुपर फुरसुंगी कांदा बियाणे
₹900₹900
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - 3500बियाणे
नन्हेम्स सिंघम भेंडी - 3500बियाणे
₹950₹1285
अॅग्रोस्टार मिनो अर्ली मुळा (250 ग्रॅम) बियाणे
अॅग्रोस्टार मिनो अर्ली मुळा (250 ग्रॅम) बियाणे
₹220₹560
सनअॅग्री कायरा भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
सनअॅग्री कायरा भेंडी (250 ग्रॅम) बियाणे
₹1200₹1620
अॅग्रोस्टार ब्लॅक बेल वांगी (1000 बियाणे)
अॅग्रोस्टार ब्लॅक बेल वांगी (1000 बियाणे)
₹1000₹2800
सेमिनीस -कॅबेज ग्रीन चॅलेंजर (१० ग्रॅम) बियाणे
सेमिनीस -कॅबेज ग्रीन चॅलेंजर (१० ग्रॅम) बियाणे
₹220₹274