AgroStar
महिको नवतेज मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
महिको नवतेज मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
₹750₹1074
ॲसेन हायव्हेज प्राईड मिरची बियाणे (10ग्रॅ)
ॲसेन हायव्हेज प्राईड मिरची बियाणे (10ग्रॅ)
₹610₹914
नेत्रा अ‍ॅस्टन (मिरची) 10 10 ग्रॅम बियाणे
नेत्रा अ‍ॅस्टन (मिरची) 10 10 ग्रॅम बियाणे
₹550₹1220
नुन्हेम्स आरमोर मिरची बियाणे (1500 बियाणे) बियाणे
नुन्हेम्स आरमोर मिरची बियाणे (1500 बियाणे) बियाणे
₹620₹700
ॲसेन हायव्हेज संकरित मिरची 78 (बियाणे 10 ग्रॅम)
ॲसेन हायव्हेज संकरित मिरची 78 (बियाणे 10 ग्रॅम)
₹525₹753
पंचगंगा श्री 650 (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
पंचगंगा श्री 650 (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
₹525₹625
सेमिनिस सितारा तिखट मिरची 1500 बियाणे
सेमिनिस सितारा तिखट मिरची 1500 बियाणे
₹360₹454
कलश तलवार मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
कलश तलवार मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹625₹760
यूपीएल एके 47 (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
यूपीएल एके 47 (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
₹650₹770
महिको वैष्णवी MHCP 307 मिरची (1800 बियाणे)
महिको वैष्णवी MHCP 307 मिरची (1800 बियाणे)
₹640₹968
सेमिनिज- चिली सितारा गोल्ड बियाणे (10 ग्रॅ)
सेमिनिज- चिली सितारा गोल्ड बियाणे (10 ग्रॅ)
₹470₹637
अॅॅक्सेन हायव्हेज गौरी (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
अॅॅक्सेन हायव्हेज गौरी (मिरची) 10 ग्रॅम बियाणे
₹625₹809
सेमिनिस-4884 तिखट मिरची 1500 बियाणे
सेमिनिस-4884 तिखट मिरची 1500 बियाणे
₹360₹436
अंकुर मिरची आर्च 930 (10 ग्रॅम) बियाणे
अंकुर मिरची आर्च 930 (10 ग्रॅम) बियाणे
₹435₹545
इलाईट प्रभा मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
इलाईट प्रभा मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹550₹400
व्हीएनआर 277 मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
व्हीएनआर 277 मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
₹430₹616
MH - MHP-1 (तेजस्विनी) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
MH - MHP-1 (तेजस्विनी) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹500₹677
MH - MHCP 310 (तेजा -4) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
MH - MHCP 310 (तेजा -4) मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹500₹546
वी एन आर राणी-332 मिरची बियाणे (10 ग्रॅम)
वी एन आर राणी-332 मिरची बियाणे (10 ग्रॅम)
₹415₹616
स्टार फील्ड शार्क 1 मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
स्टार फील्ड शार्क 1 मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹720₹840
इश्वेद नंबर 1 मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
इश्वेद नंबर 1 मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹475₹525
ॲसेन हायव्हेज सोनल संकरित मीरची बियाणे (10 ग्रॅ)
ॲसेन हायव्हेज सोनल संकरित मीरची बियाणे (10 ग्रॅ)
₹700₹1073
ग्रीको सूरज मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
ग्रीको सूरज मिरची (10 ग्रॅम) बियाणे
₹570₹720
वी एन आर-38 तिखट मिरची बियाणे (10 ग्रॅम)
वी एन आर-38 तिखट मिरची बियाणे (10 ग्रॅम)
₹420₹672
सनअॅग्री मिरची अविका (10 ग्रॅम) बियाणे
सनअॅग्री मिरची अविका (10 ग्रॅम) बियाणे
₹750₹900