एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
₹18000₹24250
सिंजेन्टा 6242 टोमॅटो (20000 बियाणे) बियाणे
₹12000₹16250
टारप्लस शीट 40*60 (ताडपत्री) पिवळा
₹11999₹14999
हायमेटिक 4 स्ट्रोक पावर स्प्रेयर 25 लीटर
₹10000₹15000
बायर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 500 मिली
₹8399₹11240
राऊंडअप (20लिटर)
₹6499₹6500
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
₹4525₹4849
बायर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 250 मिली
₹4299₹5660
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3953₹5381
वेलम प्राईम 500 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹3749₹4500
अँकर कॅनव्हास तिरपाल 11*14
₹3500₹6000
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
₹3000₹6000
सिंजेन्टा शुगर 75 मधु मका बियाणे (1 किलो) बियाणे
₹2800₹3550
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (240 मिली)
₹2000₹2646
सिंजेटा शुगरक्वीन टरबूज बियाणे (1000 बियाणे)
₹2000₹2300
बायर एथरेल ( एथेफॉन) 1 लीटर
₹1999₹2510
राऊंडअप (5लिटर)
₹1999₹2050
वेलम प्राईम 250 मिली (सूत्रकृमीनाशक)
₹1899₹2500
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹1850₹2425
सिंजेन्टा टीओ - 1057 टोमॅटो (10 ग्रॅम) बियाणे
₹1800₹2060
डाऊ ट्रेसर (स्पिनोसॅड 45% SC) 75 मि.ली.
₹1849₹1855
टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1825₹2100
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 200 मिली
₹1805₹1900
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 100 मिली
₹1799₹2280
मेलोडी डुओ (इप्रोवॅलीकार्ब 5.5% +प्रोपीनेब 61.25% डब्लू पी) 800 ग्रॅम
₹1770₹2020
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1650₹2130
नन्हेम्स - सम्राट भेंडी (7000 बियाणे)
₹1600₹2370
ग्रोवित मल्चिंग शीट 25 मायक्रॉन 400 मीटर (रुंदी 3.25 फूट)
₹1600₹2800
बेयर लुना एक्सपेरियन्स (फ्लूओपीरम 17.7% + टेब्यूकोनाझोल 17.7% एससी) 250 ml
₹1550₹1760
ड्युपॉन्ट - बेनेव्हिया (180 मिली)
₹1500₹1999
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 5लिटर
₹1500₹1950
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1499₹1972
परस्युट (1000 मिली)
₹1480₹1587
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 500 मिली
₹1049₹1650
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) 500 मिली
₹1400₹1600
विलवूड - एक्सोटिका (कार्टाप हायड्रोक्लोराईड 4% + फिप्रोनिल 0.5% सीजी) 6 किलो
₹1399₹1650
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 1 लिटर
₹1339₹1640
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1290₹1525
कावेरी KMH 3712 मका बियाणे (4 किलो)
₹1260₹1800
ईस्ट वेस्ट हायब्रिड स्वीट कॉर्न गोल्डन कोब (500 ग्रॅम बियाणे)
₹1250₹1610
अ‍ॅडवंटा पीएसी 751 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
₹1240₹1445
बेयर अँबीशन 1 लीटर
₹1199₹1499
बेयर फॉलिक्युर (टेब्युकोनॅझोल 250 ईसी) 500 मिली
₹1199₹1480
डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 500 मि.ली.
₹1089₹1200
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
₹1179₹1416
बेयर अ‍ॅलिएट (फोसेटील एएल 80% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹1150₹1420
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
₹1149₹1320
धानुका - पेजर (500 ग्रॅम)
₹1100₹1505
पीएचआई- पी P3302 मका (3.5 किलो) बियाणे
₹1099₹1208
विलवूड - ब्रँड (कॅम्पेस्टरॉल आणि स्टिगमास्टरॉल) 250 मिली
₹1099₹1220
इक्वेशन प्रो 200 मिली
₹1015₹1098
रीमॉन (नोव्हाल्युरॉन 10 % इसी) 250 मिली
₹1000₹1056
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) (1 लिटर)
₹1000₹1178
सिंजेंटा रेवस (मेंडीप्रोपामिड 23.4 %) 160 मिली
₹999₹1149
कॉन्स्टा (फिप्रोनील ४०% + इमीडॅक्लोप्रिड ४०%) 100 ग्रॅम
₹989₹1400
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
₹949₹1150
पारिजात - मेदाद - (नोव्हाल्यूरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% एससी) 500 मिली
₹921₹1325
पीएसपी - सनलॉर्ड डबल मोटर
₹900₹1000
ऑप्टिमस 1 लिटर
₹900₹1700
नुन्हेम्स-लायलपुर 257 खरबूज (१००० बियाणे)
₹900₹1030
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 50 मिली
₹899₹1160
ड्युपॉन्ट कोसाइड 2000 (कॉपर हायड्राक्साईड 53.8 डीएफ) 500 ग्रॅम
₹899₹1075
बेयर मोवेन्टो एनर्जी (240 एससी) 250 मिली
₹845₹960
नन्हेम्स -सम्राट भेंडी 3500 बियाणे ( 223 ग्रॅम) बियाणे
₹840₹1320
पारिजात - किझोम्बा - (नोव्हाल्यूरॉन 5.24% ++ इंडोक्सॅकार्ब 4.5% एससी) 350 मि.ली.
₹837₹1250
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
₹815₹1090
सिंजेन्टा ऑगस्टा कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹800₹1160
रॉकेट (प्रोफेनोफॉस 40% + सायपरमेथ्रीन 4% EC) 1000 मिली
₹799₹1220
बेयर रिजेंट अल्ट्रा (फिप्रोनील 0.6 जीआर) 4 किलो
₹799₹1060
बायर जंप (40 ग्रॅम)
₹789₹1140
टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 250 ग्रॅम
₹769₹1211
बेयर सोलोमन (सायफ्लुथ्रिन + इमिडाक्लोप्रिड) 250 मिली
₹559₹880
अ‍ॅग्रीनोस-अवेस्टा प्रो (500 ग्रॅम)
₹750₹1300
मॉक्झीमेट (600 ग्रॅम)
₹750₹771
महिको नवतेज मिरची 10 ग्रॅम बियाणे
₹750₹900
इग्नाईट 500 मिली
₹700₹1100
किटोगार्ड (250 मिली)
₹700₹790
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) ८० मिली
₹700₹799
बेयर रिजेंट (फिप्रोनील 5% एससी) 500 मिली
₹699₹840
ईस्ट वेस्ट नितिका (कारले ) 50 ग्रॅम बियाणे
₹675₹826
ईस्ट वेस्ट प्रगती 065 (कारले ) 50 ग्रॅम बियाणे
₹675₹791