एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
₹17500₹24250
टारप्लस शीट 40*60 (ताडपत्री) पिवळा
₹11999₹14999
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹7000₹10000
28*32 (ताडपत्री) पिवळी
₹6200₹7500
टारप्लस शीट 11*50 (ताडपत्री) पिवळा
₹3999₹6000
सनलॉर्ड- डबल मोटर बॅटरी पंप (20 लिटर)
₹3900₹4500
टारप्लस शीट 20*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹4400₹4500
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 300 मिली
₹3699₹5381
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3900₹4500
स्प्रेवेल स्प्रेकिंग बॅटरी पंप (12 * 8)
₹3200₹4500
टारप्लस शीट 15*20 (ताडपत्री) पिवळा
₹2350₹3000
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1929₹2710
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹1800₹2425
टारप्लस शीट 11*17 (ताडपत्री) पिवळा
₹1700₹2200
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
₹1650₹2000
पंचगंगा कांदा रॉयल गुलाबी (500 ग्रॅम)बीज
₹1500₹1800
पंचगंगा कांदा पुणे फुरसुंगी (500)ग्रॅम बियाणे
₹1400₹1700
सिमॉन्स-बाहुबली संकरित कलिंगड (50 ग्रॅम ) बियाणे
₹1400₹4050
कलश - मेलोडी टरबूज 50 ग्रॅम बियाणे
₹1375₹2400
सागर किंग कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹1350₹2100
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 500 ग्रॅम
₹1249₹2650
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) 250 ग्रॅम
₹749₹1350
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 80 मिली
₹1155₹1450
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (600 ग्रॅम)
₹1179₹1416
टारप्लस शीट 11*10 (ताडपत्री) पिवळा
₹1100₹1500
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹799₹1097
सिंजेन्टा ऑगस्टा कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹825₹1160
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लीटर
₹739₹1100
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
बीएएसएफ कब्रिओ टोप (300 ग्रॅम)
₹669₹750
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹579₹800
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 1 किलो
₹579₹725
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 30 मिली
₹500₹579
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
₹480₹885
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹425₹650
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
पॉवर ग्रो फ्लॉरेन्स 500 मि.ली.
₹349₹625
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹610
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹339₹600
मेटल ग्रो (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹299₹425
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹309₹385
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹254₹470
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
₹225₹350
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 80 मिली
₹225₹300
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹229₹325
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 10 मिली
₹200₹217
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹169₹215
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) 250 मिली
₹149₹275
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 100 मिली
₹110₹200
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 100 ग्रॅम
₹89₹115