कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
प्रयाग जॅकी 9218 चना (10 किलो) बियाणे
₹750₹1070
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹610
मख्खन ग्रास - 1 किलो
₹600₹600
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3500₹5000
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹425₹650
पंचगंगा कांदा पुणे फुरसुंगी (500)ग्रॅम बियाणे
₹1500₹1700
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
राऊंडअप (5लिटर)
₹1989₹2250
राऊंडअप (1लिटर)
₹419₹480
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
सनलॉर्ड- डबल मोटर बॅटरी पंप (20 लिटर)
₹3900₹4500
पंचगंगा कांदा रॉयल गुलाबी (500 ग्रॅम)बीज
₹1600₹1800
जिंदाल लाइट रेड गावरान (कांदा ) 500 ग्रॅम बियाणे
₹1000₹1260
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹339₹600
राऊंडअप (20 लिटर)
₹7399₹7400
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹445₹600
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लीटर
₹739₹1100
पंचगंगा गौरव वांगी ( १० ग्रॅम ) बियाणे
₹100₹120
सुमिटोमो होशी जीए 0.001% 1 लीटर
₹650₹900
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹7000₹10000
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
₹225₹350
सायलेज बॅग
₹699₹1000
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
अॅक्वावेल इन्फ्लाटेबल पाणी साठवण टाकी
₹7700₹12000
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
₹599₹602
28*32 (ताडपत्री) पिवळी
₹5500₹7500
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹349₹500
महाधन एनपीके (19:19:19) -1 किलो
₹139₹200
एजी बूस्ट 250 मिली
₹285₹350
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
₹349₹600
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
स्प्रेवेल 9 H.P डिझेल पॉवर वीडर
₹82000₹100000
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹390₹398
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1975₹2710
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3400₹3500
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) ५00 मिली
₹1400₹1600
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
₹3499₹4849
3 X पावर जेल किट
₹1049₹1950
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
₹1499₹2170
ब्लु कॉपर (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹409₹675
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
₹169₹203
महाधन एमकेपी (00:52:34) - 1 किलो
₹209₹225
कोरोमंडल ग्रोमोर 12-61-0 (1 किग्रॅ)
₹179₹222
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 500 ग्रॅम
₹1499₹1972
हाईव्हेज कोथिंबीर कस्तुरी ( बियाणे १ किलो )
₹275₹457
महाधन SOP (00:00:50) -1 किलो
₹149₹135
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 80 मिली
₹649₹799
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹545
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹199₹450
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
₹480₹885
धानुका ईएम 1 (इमामेक्टिन) 100 ग्रॅम
₹339₹551
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 60 मिली
₹855₹1097
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹309₹385
बेयर नेटिवो (टेब्यूकोनॅझोल 50%+ ट्रायफ्लॉक्सीस्ट्रॉबीन 25% डब्लूजी)100 ग्रॅम
₹809₹1050