कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
28*32 (ताडपत्री) पिवळी
₹5500₹7500
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
₹225₹350
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3400₹3500
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹425₹650
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
₹290₹480
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹309₹385
पंचगंगा कांदा पुणे फुरसुंगी (500)ग्रॅम बियाणे
₹1500₹1700
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹610
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 80 मिली
₹225₹300
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹349₹545
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
₹349₹600
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹7000₹10000
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹363
महाधन एमकेपी (00:52:34) - 1 किलो
₹209₹225
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 500 ग्रॅम
₹185₹250
वेटसिल प्लस 100 मिली
₹210₹280
संजीवनी (पावडर) (1 किग्रॅ)
₹279₹295
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹229₹325
महाधन एनपीके (19:19:19) -1 किलो
₹139₹200
राऊंडअप (1लिटर)
₹419₹480
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (100 ग्रॅम)
₹160₹170
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹559₹663
MH-महाधन एमएपी (12:61:00) - 1 किलो
₹159₹190
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)250 मिली
₹135₹185
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹459₹492
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
₹169₹241
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
इंडोफील एम-45 (मँकोझेब) 1 किग्रॅ
₹339₹490
मेन्टो (इमीडॅक्लोप्रिड ७०% डब्ल्यूजी) ७५ ग्रॅम
₹325₹520
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹370
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹254₹470
मल्टीप्लेक्स पुष्टी चिलेटेड 10% कॅल्शियम (250 ग्रॅम)
₹380₹385
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹599₹755
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
₹299₹400
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (250 मिली)
₹225₹250
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹430