अ‍ॅडॉनिक्स - पायरीप्रोक्झीफेन 05% + डायफेंथ्यूरॉन 25% एसई 250 मिली
₹619₹955
युपीएल- उलाला - 500 ग्रॅम
₹4389₹6350
युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
₹2199₹3200
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1389₹1713
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹559₹696
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹289₹405
टोकन 20 एसजी ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 250 ग्रॅम
₹1650₹2130
टोकन ( डायनोटेफ्युरान 20% एसजी) 50 ग्रॅम
₹400₹452
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लीटर
₹739₹1100
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹229₹325
पॉवर ग्रो बीटी स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹700
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹425₹650
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
₹225₹350
कोरोमंडल ग्रोमोर 13-0-45 (1 किग्रॅ)
₹164₹206
महाधन KNO3 (13:00:45) -1 किलो
₹164₹175
मल्टीमॅग (मॅग्नेशियम सल्फेट 9.5%)1 किग्रॅ
₹90₹90