टाटा टाकुमी (250 ग्रॅम)
₹1825₹2100
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1290₹1525
टाटा टाकुमी (100 ग्रॅम)
₹775₹845
रॅलीगोल्ड (एसपी) - 100 ग्रॅम
₹650₹660
रॅलीगोल्ड (जी)- 4 किग्रॅ
₹650₹796
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 500 ग्रॅम
₹649₹680
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 1 लीटर
₹610₹735
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 1 लीटर
₹560₹651
ईशान क्लोरोथॅलोनील 500 ग्रॅम
₹550₹550
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 500 ग्रॅम
₹450₹515
टाटा माणिक (250 ग्रॅम)
₹425₹560
सोल्यूबोर (1 किग्रॅ)
₹390₹398
ताक़त (हेक्साकोनॅझोल) 5% + कॅप्टन 70% डब्ल्यूपी) 250 ग्रॅम
₹349₹370
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹610
कोंटाफ प्लस (हेक्झाकोनॅझोल 5% एस.सी.) 500 मिली
₹325₹407
कोंटाफ (हेक्झाकोनॅझोल 5% इसी) 500 मिली
₹300₹338
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (100 ग्रॅम)
₹260₹330
अ‍ॅसाटाफ (अ‍ॅसिफेट 75% एसपी) 250 ग्रॅम
₹240₹282
टाटा माणिक (100 ग्रॅम)
₹195₹235
अॅट्राटाफ (500 ग्रॅम)
₹175₹198
टाटा सोल्यूबोर - 250 ग्रॅम
₹135₹135