युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
₹2199₹3200
यूपीएल रॅनमॅन(सायझोफॅमिड- 34.5% SC) 80 मिली
₹1799₹2100
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
₹1499₹2170
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1389₹1713
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
₹949₹1150
युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
₹845₹1145
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
₹815₹1090
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹559₹696
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹445₹600
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹465₹580
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (10०० मिली)
₹429₹600
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
₹290₹480
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹289₹405
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
₹220₹305
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
₹210₹248