युपीएल- उलाला - (250 ग्रॅम)
₹2199₹3200
यूपीएल रॅनमॅन(सायझोफॅमिड- 34.5% SC) 80 मिली
₹1799₹2100
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
₹1600₹2000
युपीएल- उलाला (150 ग्रॅम)
₹1389₹1713
अ‍ॅडवंटा पीएसी 751 संकरित मका (4 किलो ) बियाणे
₹1240₹1445
यूपीएल गुन्थर (नोवॅल्युरॉन 5.25% + इमामेक्टिन बेंझोएट 0.9% SC) 500 मिली
₹949₹1150
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 1000 ग्रॅम
₹845₹1145
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
₹815₹1090
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹609₹900
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹559₹696
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹445₹600
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹465₹580
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
यूपीएल - दोस्त पेन्डीमेथलीन ३०%इसी (1000 मिली)
₹399₹600
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
₹299₹400
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
₹290₹480
युपीएल - उलाला - 30 ग्रॅम
₹289₹405
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 250 ग्रॅम
₹220₹305
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
₹210₹248
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹169₹203