युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
₹2299₹3200
यूपीएल रॅनमॅन(सायझोफॅमिड- 34.5% SC) 80 मिली
₹1799₹2100
यूपीएल - राधिका भेंडी बियाणे (250 ग्रॅ)
₹1499₹2170
युपीएल- उलाला - 150 ग्रॅम
₹1399₹1713
युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
₹845₹1145
युपीएल सिलवेट गोल्ड (500 मिली)
₹815₹1090
युपीएल- उलाला - 60 ग्रॅम
₹589₹696
दोस्त सुपर - 700 मिली
₹445₹600
अवान्सर ग्लो (अझॉक्सीस्ट्रोबिन8.3%+एमझेडबी 66.7%डब्ल्यूजी) 300 ग्रॅम
₹465₹580
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
₹299₹400
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
₹290₹480
युपीएल- उलाला - 30 ग्रॅम
₹299₹405
युपीएल सिलवेट गोल्ड (100 मिली)
₹210₹248
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 250 ग्रॅम
₹169₹241