राऊंडअप (1लिटर)
₹449₹480
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
हेक्झा (हेक्झाकोनॅझोल 5% एससी) (250 मिली)
₹90₹200
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
₹225₹350
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
टाटा बहार - 500 मिली
₹339₹610
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹425₹650
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
एमएच-युपीएल ओपी वाटाणे जीएस-10(1 किग्रॅ) बियाणे
₹290₹480
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 500 ग्रॅम
₹309₹385
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹92₹92
पंचगंगा गौरव वांगी ( १० ग्रॅम ) बियाणे
₹100₹120
कोरोमंडल ग्रोमोर 12-61-0 (1 किग्रॅ)
₹179₹222
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
₹349₹600
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹339₹600
मँडोझ (मॅन्कोझेब ६३%+ कार्बेन्डाझिम १२% डब्लूपी) 250 ग्रॅम
₹169₹215
विटावॅक्स पॉवर (कॅर्बोक्झिन + थायरम) - 100 ग्रॅम
₹220₹246
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
महाधन एनपीके (19:19:19) -1 किलो
₹139₹200
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) 80 मिली
₹225₹300
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹199₹450
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹399₹545
किल- एक्स (थायोमेथॉक्झाम 12.6% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन 9.5% झेड सी.) २०० मिली
₹525₹700
पंचगंगा कांदा पुणे फुरसुंगी (500)ग्रॅम बियाणे
₹1400₹1700
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) (250 मिली)
₹225₹250
पीक बूस्टर(ट्रायकोंटानॉल 0.1% EW)250 मिली
₹135₹185
कासु -बी 3एल (कसूगामायसीन) 250 मिली
₹280₹363
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 500 ग्रॅम
₹185₹250
महाधन कॅल्शिअम नायट्रेट - 1 किलो
₹109₹150
3 X पावर जेल किट
₹999₹1950
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 1 किग्रॅ
₹335₹430
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹254₹470
जीनेक्सा (ओर्थो सिलीसिकअॅसिड 2%) 250मिली
₹299₹400
होल्ड ऑन(अल्फा नेप्थाईल अॅसेटीक अॅसिड 4.5 एसएल) 100 मि.ली.
₹75₹115
5 X पावर जेल किट
₹1499₹3250
पॉवर ग्रो फ्लॉरेन्स 500 मि.ली.
₹349₹625
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹229₹325
कोरोमंडल ग्रोमोर 0-52-34 (1 किग्रॅ)
₹229₹280