पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
कोराजन (रेनॉक्सीपीर) 150 मिली
₹1975₹2710
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
डाऊ डेलिगेट (स्पिनेटोराम 11.7% SC) 180 मि.ली.
₹2099₹2124
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹199₹450
पॉवर ग्रो- सेल्ज़िक (सल्फर 65% + झिंक 18%) ग्रैन्यूल्स 3 किलो
₹699₹900
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
₹3199₹6000
टाटा बहार (1000 मिली)
₹649₹1025
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹599₹700
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 1 लीटर
₹739₹1100
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹425₹650
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹850
टारगा सुपर (5% इसी क्वीझोलफोप-इथिल) 500 मिली
₹810₹955
युपीएल- उलाला - 250 ग्रॅम
₹2299₹3200
युपीएल -लान्सर गोल्ड-अँसिफेट 50% + इमिडाक्लोप्रीड 1.8% एसपी - 1 किग्रॅ
₹845₹1145
परस्युट (1000 मिली)
₹1480₹1587
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 1 लीटर
₹1899₹2330
शटर (थायमेथॉक्साम ७५% एसजी) 100 ग्रॅम
₹550₹790
पॉवर ग्रो फ्लॉरेन्स 500 मि.ली.
₹349₹625
टाटा मेट्री (मेट्रीब्युझिन 70% WP) (500 ग्रॅम)
₹1290₹1525
अमॅझ - एक्स (इमामेक्टिन बेन्झोएट ५% एसजी) १०० ग्रॅम
₹339₹600
क्रिस्टल गार्ड (इमेजीथेपिर 10% एसएल) 1 लीटर
₹949₹1600
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 500 ग्रॅम
₹309₹383
सिंजेन्टा अँम्प्लिगो (क्लोरँट्रेनिलीप्रोल 09.30% + लॅम्डा सायहॅलोथ्रीन 04.60% झेड सी) 500 मिली
₹3499₹4849
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
₹440₹810
युपीएल -लान्सर गोल्ड - 500 ग्रॅम
₹432₹523
बेयर फेम (फ्लुबेन्डामाईंड 480 एससी) 500 मिली
₹8399₹11240
स्‍टॉम्‍प एक्‍स्‍ट्रा 700 मि.ली.
₹599₹602
अ‍ॅरेक्स -505 (क्लोरपायरीफॉस50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी) 1 लिटर
₹790₹900
डेसिस 100( डेल्टामेथ्रीन 100 ईसी) 250 मिली
₹489₹600
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
अ‍ॅग्लोरो ( क्लोरोपायरीफॉस 20%)ईसी 5लिटर
₹1889₹1950
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 250 ग्रॅम
₹225₹350
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹349₹500
पॉवर ग्रो बीटी स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹700
महाधन एनपीके (19:19:19) -1 किलो
₹139₹200
क्लिंटन (ग्लायफोसेट 41 एसएल) 1लिटर
₹399₹635
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
इकोनीम प्लस 250 मिली
₹545₹662
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹430
क्रुझर (थायमेथॉक्साम 25% डब्ल्यूजी) 500 ग्रॅम
₹659₹900
हेलिऑक्स (प्रोफेनोफॉस 40% +सायपरमेथ्रीन 4% ईसी) 250 मिली
₹229₹325
वीडमार सुपर (2-4-डी अमाईन सॉल्ट 58% एसएल) 1 लिटर
₹399₹591
न्यूट्रीप्रो बोरॉन 20 % - 1 किग्रॅ
₹335₹430
ब्लूमर ५० मि.ली.
₹349₹450
युपीएल साफ कार्बेन्डाझिम 12% + मँन्कोझेब 63% डब्लूपी - 1 किग्रॅ
₹609₹900