पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹399₹650
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹349₹500
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹199₹450
शुगरकेन स्पेशल 500 ग्रॅम
₹449₹850
नुट्रो-जेल 150 ग्रॅम
₹449₹550
ऑलस्टार 250 ग्रॅम
₹349₹480
न्युट्रीप्रो ग्रेड 2 - 500 ग्रॅम
₹425₹650
ब्लूमर ५० मि.ली.
₹349₹450
वेटसिल प्लस 100 मिली
₹210₹280
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड ०.००१%) ५०० मिली
₹254₹470
स्टेलर (जिब्रेलीक ऍसिड 0.001%) 1 लीटर
₹480₹885
इग्नाईट 500 मिली
₹700₹1100
न्यु फ्लोरोफिक्स (250 ग्रॅम)
₹390₹590
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 3 किग्रॅ
₹349₹600
पॉवरग्रो सल्फर 90% जी (गंधक - 90% पावडर) 30 किलो ड्रम
₹3199₹6000
पावर ग्रो भूमिका (4 किलो)
₹440₹810
एजी बूस्ट 250 मिली
₹285₹350
एजी बूस्ट 500 मिली
₹550₹600
पावर ग्रो भूमिका - 10 किलो
₹1099₹2000
पॉवर ग्रो- सेल्ज़िक (सल्फर 65% + झिंक 18%) ग्रैन्यूल्स 3 किलो
₹699₹900
पॉवर ग्रो फ्लॉरेन्स 500 मि.ली.
₹339₹625