AgroStar
सभी फसलें
कृषि ज्ञान
कृषि चर्चा
अॅग्री दुकान
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 100 मिली
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 500 मिली
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
एग्रोनिल एक्स (फिप्रोनिल 5% एससी) 250 मिली
जेनिथ (टोल्फेनपायरैड 15% ईसी) 100 एमएल
जेनिथ (टोल्फेनपायरैड 15% ईसी) 100 एमएल
जेनिथ (टोल्फेनपायरैड 15% ईसी) 500 एमएल
जेनिथ (टोल्फेनपायरैड 15% ईसी) 500 एमएल
जेनिथ (टोल्फेनपायरैड 15% ईसी) 1 लीटर
जेनिथ (टोल्फेनपायरैड 15% ईसी) 1 लीटर
जेनिथ (टोल्फेनपायरैड 15% ईसी) 250 एमएल
जेनिथ (टोल्फेनपायरैड 15% ईसी) 250 एमएल
एग्रोनिल 80 (फिप्रोनिल 80% डब्लू जी) 2 ग्राम
एग्रोनिल 80 (फिप्रोनिल 80% डब्लू जी) 2 ग्राम
एग्रोनिल 80 (फिप्रोनिल 80% डब्लू जी) 40 ग्राम
एग्रोनिल 80 (फिप्रोनिल 80% डब्लू जी) 40 ग्राम
कॉन्स्टा (फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40%) 100 ग्राम
कॉन्स्टा (फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40%) 100 ग्राम
कॉन्स्टा (फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40%) 40 ग्राम
कॉन्स्टा (फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40%) 40 ग्राम