4X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ કોમ્બો
₹10990₹24000
2X પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ કોમ્બો
₹5799₹12000
2 - પાવરગ્રો સલ્ફર 90% G (સલ્ફર 90% પાવડર) 30 કિલો ડ્રમ કોમ્બો
₹5799₹12000
યુપીએલ ઉલાલા -4X
₹5249₹7740
સ્પ્રેવેલ ડબલ મોટર + હાયમેટિક મિસ્ટ ગન
₹5100₹8000
જીજે લેન્સર ગોલ્ડ - 5 એક્સ
₹3999₹5725
ગ્લેડીયેટર પંપ (2 ઇન 1) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3659₹6385
ગ્લેડીયેટર પંપ (12*12) + સ્ટેલર 1000 મિલી કોમ્બો
₹3599₹5885
જીજે સાફ - 5X
₹2899₹3750
કોરાજન મેગા કોમ્બો કીટ
₹2699₹4060
યુપીએલ ઉલાલા -2X
₹2649₹3870
5 X કિલ- એક્સ કિટ
₹2399₹3500
5 X સ્ટેલર કિટ
₹1999₹4425
5 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ
₹1899₹4250
ઉલાલા- બીટી સ્પેશ્યિલ કોમ્બો (2.5 એકર)
₹1899₹3335
ડાંગર સુરક્ષા કોમ્બો-1
₹1870₹2480
5 X શૂટર કિટ
₹1799₹3950
જીરું સુરક્ષા કીટ - 2
₹1699₹2306
કપાસ ભરોસા કીટ
₹1649₹2585
5 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹1599₹4250
Bayer Laudis + Foost Combo kit
₹1599₹2230
ડાંગર સંપૂર્ણ સુરક્ષા કીટ
₹1599₹2435
જીજે લેન્સર ગોલ્ડ - 2 એક્સ
₹1599₹2290
ડાંગર સુરક્ષા કોમ્બો-1
₹1540₹2000
વિક્રમ ગોલ્ડ સોલર LED રિચાર્જેબલ ટોર્ચ
₹1500₹1884
5 X અમેજ કિટ
₹1499₹3000
5 X સુપર સેરો કિટ
₹1499₹3250
જીરું બિયારણ કોમ્બો
₹1490₹2450
5 X ક્રુઝર કિટ
₹1449₹2400
3 X કિલ- એક્સ કિટ
₹1449₹2100
5 X મન્ડોઝ કિટ
₹1399₹1925
5 X મેન્ટો કિટ
₹1399₹2600
5 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ
₹1399₹2950
જીરું સુરક્ષા કીટ - 1
₹1399₹2018
પાવર ગ્રો એવેરગ્રીન કીટ
₹1399₹2100
5 X પાવર જેલ કિટ
₹1249₹3250
5 X હ્યુમિક પાવર કિટ
₹1299₹2500
3 X સ્ટેલર કિટ
₹1299₹2655
મગફળી ભરોસા કીટ
₹1299₹2235
3 X શૂટર કિટ
₹1199₹2370
5 X બ્લૂમર કિટ
₹1199₹2250
3 X પાવર ગ્રો ભૂમિકા કિટ
₹1199₹2550
5 X સુપર સોના કિટ
₹1199₹2500
જીજે સાફ - 2X
₹1199₹1500
કોરાજન મીની કોમ્બો કીટ
₹1149₹1547
2.5 X સ્ટેલર કિટ
₹1099₹2240
3 X સુગરકેન સ્પેશિયલ કિટ
₹1099₹2550
ભીંડા : પોષક તત્વ પૂરક
₹1050₹1230
પાક પોષણ - સ્પ્રે કીટ
₹1035₹1580
2.5 X શૂટર કિટ
₹999₹1975
3 X સુપર સેરો કિટ
₹999₹1950
મરચાંની સુરક્ષા કિટ
₹999₹2306
ટામેટા સુરક્ષા કિટ
₹999₹1705
ભીંડા સુરક્ષા કિટ
₹999₹1478
ઇકોનોમી કપાસ ભરોસા કીટ
₹999₹1625
ટામેટા/ રીંગણ/ મરચી- ડ્રેન્ચિંગ કીટ
₹949₹1625
મગફળી ભરોસા કીટ (વિકાસ)
₹949₹2025
3 X ક્રુઝર કિટ
₹899₹1440
3 X મેન્ટો કિટ
₹899₹1560
3 X અમેજ કિટ
₹899₹1800
3 X પાવર જેલ કિટ
₹849₹1950
3 X ફ્લોરોફિક્સ કિટ
₹899₹1770
3 X સુપર સોના કિટ
₹899₹1500
5 X વેટસિલ પ્લસ કિટ
₹899₹1400
ડુંગળી ભરોસા કીટ
₹899₹1038
ભીંડા : વૃદ્ધિ કિટ
₹870₹1205
3 X મન્ડોઝ કિટ
₹849₹1155
3 X બ્લૂમર કિટ
₹849₹1350
ચણા સુરક્ષા કિટ
₹849₹1605
કિલ- એક્સ : મન્ડોઝ કોમ્બો
₹800₹1235
3 X હ્યુમિક પાવર કિટ
₹799₹1500
5 X રૂટ પાવર કિટ
₹799₹2250
મરચાંના ફૂલો વધારવાની કીટ
₹799₹1462
ઉલાલા- બીટી સ્પેશ્યિલ કોમ્બો (1 એકર)
₹799₹1480
રાયડા બિયારણ કોમ્બો
₹719₹1600
5 X મેડ્રિડ કિટ
₹749₹1200
કપાસ વૃદ્ધિ કીટ
₹699₹1135
એગ્રોસ્ટાર બચત કોમ્બો
₹699₹1300
2.5 X મન્ડોઝ કિટ
₹699₹985
1.5 X સ્ટેલર કિટ
₹699₹1410
ભરોસા કીટ - ભીંડા
₹699₹1315
તડબૂચ ડ્રેંચિંગ કિટ
₹649₹1225
મગફળી ઇકોનોમી ભરોસા કીટ
₹629₹1005
3 X વેટસિલ પ્લસ કિટ
₹599₹840
ડાંગર ભરોસા કીટ
₹599₹960
3 X રૂટ પાવર કિટ
₹499₹1350
3 X મેડ્રિડ કિટ
₹449₹720
3 X સલ્ફર 90G કિટ
₹349₹600
2.5 X સલ્ફર 90G કિટ
₹309₹500