ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
Vikram Gold Solar LED Rechargeable Torch
2.01 Kg
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Silvolite
₹1500₹1884
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
 • ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: You can charge this torch with both Solar panel & electricity
 • ತಯಾರಕರ ವೈಧ್ಯತೆ: Vikram Gold Solar LED Rechargeable Torch comes with 3 month warranty only on battery Warranty will be provided against manufacturing defects only Warranty does not cover any product damage and mishandling Warranty does not cover any wear and tear in the product Farmer needs to report missing accessories within five (5) days after the delivery Accessories are not covered under warranty
 • Length of Solar Panel wire: 1 mtr
 • ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರ: SMF Battery
 • product built: Body build: Polycarbonate and Battery build: SMF, PCB Kit comes with Glass Epoxy Fr4 With LED Driver And Battery Deep Discharge Protection, 110 mm Cristal Reflector
 • Product Features: In case sunlight is not available, you can charge your torch with a free charger.
 • Country of Origin : India
 • Side Light backup: 8 hours
 • Front Light backup: 5 hours
 • Battery charging time: 10 hours
 • Front light range: Up to 1000 meters
 • LED wattage: Front LED 3W & Side LED 3W.
 • Battery capacity: 4500 mAh, 6V
 • Solar panel Dimensions: 5.5" x 8.03"
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now