ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
UP-Prokisan Grade (500 Gms)
500 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್
₹700₹730
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Zn 3 %, Fe 1.5 %, Cu 0.50%, B 0.50 %
  • ಪ್ರಮಾಣ: 15-20 g/pump or 250 g/acre
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Spray
  • ಪಟಲ: To recover all micro nutrient deficiencies and for healthy growth.
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Compatible with most pesticides.
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: 15 days
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: 3 times
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: All crop
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: It increases the quality maintenance of the produce. Also helps in resisting diseases and pests.
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now