క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Super Sona (250 g)
250 gm
బ్రాండ్: సూపర్ సెరో
₹350₹500
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: 30% Fulvic Acid
  • మోతాదు: 15 g/pump (15L) or 250 g/acre
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: For treating damage by pest; disease & environment
  • అనుకూలత: Compatible with most pesticides
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 15 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: 3 times
  • వర్తించే పంటలు: All Crops
  • అదనపు వివరణ: Promotes early growth and greenery
సంబంధిత వస్తువులు
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
MP - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹350₹551
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹325₹551
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹785₹1211
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 500 Gm
₹1550₹1972
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 500 గ్రా
₹620₹885
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
ధనుకా ఇఎం 1 (ఎమామెక్టిన్) 250 గ్రా
₹785₹1211
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 250 గ్రా
₹340₹467
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (500 గ్రాములు)
₹300₹383
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹785₹1211
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹600₹750
సుమిటోమో హోషి జి ఏ 0.001% 500 మి.లీ
₹325₹480
రూట్ పవర్ (200 గ్రాములు)
₹175₹450
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL108 (12 * 8)
₹2900₹4500
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹620₹885
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 250 ML
₹217₹220
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
₹320₹551
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
ధనుకా ఇఎం 1 (ఎమామెక్టిన్) 100 గ్రా
₹320₹551
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (250 గ్రాములు)
₹160₹203
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 100 ML
₹77₹92
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 500 ml
₹325₹445
Super Sona (250 g)
₹350₹500
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹400₹650
హ్యూమిక్ పవర్ అడ్వాన్స్డ్ పౌడర్ 95% (250 గ్రాములు)
₹349₹500
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹815₹1211
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 1 కిలో
₹1060₹1601
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL1012 (12 * 12)
₹3200₹5000
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now