క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
250 gm
బ్రాండ్: సుమిటోమో
₹195₹275
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: GA 0.001%
  • మోతాదు: 30 ml/pump
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: Can be used for crop and fruit growth after flowering
  • అనుకూలత: Compatible with most pesticides
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 15 Days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: 1st time
  • వర్తించే పంటలు: All Crops
  • అదనపు వివరణ: Increases quantity and quality of produce
సంబంధిత వస్తువులు
Antracol (Propineb) (1 Kg)
₹655₹690
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
₹360₹425
MH Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4249₹6350
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
MH- Prokisan Grade 2 (500 Gms)
₹700₹730
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹689₹1025
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
కోరమాండల్ గ్రోమర్ 0:52:34 (1 కిలో)
₹229₹280
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4249₹6350
RJ Bayer Antracol (Propineb 70% WP) 1 Kg
₹669₹800
కోరమాండల్ గ్రోమర్ 19:19:19 (1 కిలో)
₹139₹193
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹809₹1050
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 1 కిలో
₹1060₹1601
RJ Godrej Vipul Booster 1 Lt
₹475₹700
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 1 లీటర్
₹480₹885
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹595₹750
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 40 గ్రా
₹450₹620
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹405
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
MH Coromandel Gromor 0:52:34 (1 Kg)
₹229₹280
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹595₹750
BioVita(Ascophyllum nodosum) 1 Lt
₹850₹936
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
రాకెట్ (ప్రొఫెనోఫోస్ 40% + సైపర్మెత్రిన్ 4% ఇసి) 1 లీటరు
₹760₹1115
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1225₹1560
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹399₹650
MH Coromandel Gromor 19:19:19 (1 Kg)
₹139₹193
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now