క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
1000 gm
బ్రాండ్: సుమిటోమో
₹650₹900
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: GA 0.001%
  • మోతాదు: 30 ml/pump
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: Can be used for crop and fruit growth after flowering
  • అనుకూలత: Compatible with most pesticides
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 15 Days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: 1st time
  • వర్తించే పంటలు: All Crops
  • అదనపు వివరణ: Increases quantity and quality of produce
సంబంధిత వస్తువులు
Antracol (Propineb) (1 Kg)
₹655₹690
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
₹360₹425
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4249₹6350
MH- Prokisan Grade 2 (500 Gms)
₹700₹730
RJ Godrej Vipul Booster 1 Lt
₹475₹700
RJ Bayer Antracol (Propineb 70% WP) 1 Kg
₹669₹800
కోరమాండల్ గ్రోమర్ 0:52:34 (1 కిలో)
₹229₹280
MH Coromandel Gromor 0:52:34 (1 Kg)
₹229₹280
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹595₹750
MH Coromandel Gromor 19:19:19 (1 Kg)
₹139₹193
కోరమాండల్ గ్రోమర్ 19:19:19 (1 కిలో)
₹139₹193
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹689₹1025
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
రాకెట్ (ప్రొఫెనోఫోస్ 40% + సైపర్మెత్రిన్ 4% ఇసి) 1 లీటరు
₹760₹1115
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 40 గ్రా
₹450₹620
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4249₹6350
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1225₹1560
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 1 లీటర్
₹480₹885
BioVita(Ascophyllum nodosum) 1 Lt
₹850₹936
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹595₹750
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹399₹650
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹405
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹809₹1050
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 1 కిలో
₹1060₹1601
Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
MH Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now