క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
Rocket (Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC) 250 ml
250 gm
బ్రాండ్: పిఐ ఇండస్ట్రీస్
₹235₹325
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Profenofos 40% + Cypermethrin 4% EC
  • మోతాదు: 2 ml/ltr water
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: For controlling Cotton-Bollworm
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • వర్తించే పంటలు: Cotton
  • Extra description: ROKET is a ready to use combi product. It is a non-systemic insecticide having contact and stomach action. It is effective against several insect pests (both chewing and sucking types).
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now