క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
250 gm
బ్రాండ్: యుపిఎల్
₹165₹203
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Carbendazim 12 % + Mancozeb 63 % WP
  • మోతాదు: 300-400 gm/acre or 30-35 gm/pump
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: Leaf spot
  • అనుకూలత: Compatible with most chemicals
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 7 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • వర్తించే పంటలు: Groundnut, Paddy, Potato, Tea, Grape, Mango
  • అదనపు వివరణ: Can controls most of the foliar diseases
సంబంధిత వస్తువులు
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4249₹6350
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (250 g)
₹425₹560
Pronto (Imidacloprid 70% WG) 75 g
₹360₹425
పేజర్ (డైఫెన్త్యురాన్ 50 % డబుల్ల్యుపి) 1 కిలో
₹2000₹2905
RJ Godrej Vipul Booster 1 Lt
₹475₹700
కిటాజిన్ (కిటాజిన్ 48% ఇసి) 500 మి.లీ
₹520₹560
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 500 ml
₹970₹1050
కోరమాండల్ గ్రోమర్ 0:52:34 (1 కిలో)
₹229₹280
Coromandel Folibor 20 % Boron 1 Kg
₹345₹350
MH Coromandel Gromor 0:52:34 (1 Kg)
₹229₹280
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
MH Coromandel Gromor 19:19:19 (1 Kg)
₹139₹193
కోరమాండల్ గ్రోమర్ 19:19:19 (1 కిలో)
₹139₹193
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
రాకెట్ (ప్రొఫెనోఫోస్ 40% + సైపర్మెత్రిన్ 4% ఇసి) 1 లీటరు
₹760₹1115
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹689₹1025
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 40 గ్రా
₹450₹620
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4249₹6350
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(250 గ్రాములు)
₹425₹560
NutriPro 20 % Boron 1 Kg
₹335₹430
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 1 లీటర్
₹480₹885
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1225₹1560
Blue Copper (Copper Oxy Cloride) 500 gm
₹325₹430
హ్యూమిక్ పవర్ అడ్వాన్స్డ్ పౌడర్ 95% (250 గ్రాములు)
₹349₹500
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹399₹650
Bayer Oberon (Spiromesifen 240 SC 22.9 %w/w) 100ml
₹500₹650
రూట్ పవర్ (200 గ్రాములు)
₹199₹450
BioVita(Ascophyllum nodosum) 1 Lt
₹850₹936
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 1 కిలో
₹1060₹1601
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
మాండోజ్ (మాంకోజెబ్ 63% + కార్బెన్డజిమ్ 12% డబుల్ల్యు పి) 500 గ్రాములు
₹290₹385
Kasu - B 3L (Kasugamycin) 1 ltr
₹1000₹1178
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now