એગ્રોસ્ટાર પોષણ સંરક્ષણ કોમ્બો
4 ખેડૂતો
RJ Onion & Garlic Weed Control KIT 2022
₹849₹1350
( 37% છૂટ )
યુનિટ દીઠ ભાવતમામ કર સહિત
પાકની દરેક સમસ્યા પર એગ્રી ડોક્ટરની યોગ્ય સલાહ
original product
100% મૂળ ઉત્પાદન સાથે ફ્રી હોમ ડિલિવરી
weather information
હવામાનની ચોક્કસ માહિતી સાથે પાકનું આયોજન કરો
કૃષિ વિજ્ઞાન વિડીયો દ્વારા ખેતી અપડેટ, યોજનાઓ અને
valueKisaan
60 લાખ ખેડૂતો કરે છે એગ્રોસ્ટાર પર ભરોસો
Get it on Google Play

મુખ્ય મુદ્દા:

કોમ્બો માં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદન
Wetsil Plus (Spreader/Sticker/Penetrator) 10ml X 10 UNIT Power Grow Oxivia (Oxyfluorfen 23.5% EC) 100 ml X 1 UNIT Quiz Master (Quizalofop Ethyl 5% EC) 250 ml X 1 UNIT
વિશેષ માહિતી
We have developed a special treatment for you to control weeds in onion. This treatment includes 250 ml quize master and 100 ml Oxivia and a spreader(Sticking Agent) Which increases the efficiency of your weedicides and controls weeds in Onion and Garlic crop and keeps onion and Garlic crops healthy and weedfree
લાગુ પડતા પાકો
Onion and Garlic
પરિણામકારકતા
Quiz Master:effective weedicide for control of narrow leaf weeds in broad leaf crops;Oxivia:selective and contact herbicide providing control of annual broad-leaf weeds, some grasses and suppression of some perennials;Wetsil plus:Increasing efficiency of chemical Pesticides
વાપરવાની પદ્ધતિ
Spray
પ્રમાણ
Quiz Master:25 ml/Pump;Oxivia:10 ml/Pump;Wetsil plus:5 ml/Pump
રાસાયણિક તત્વ
Quiz Master:Quizalofop Ethyl 5% EC;Oxivia:Oxyfluorfen 23.6% EC;Wetsil plus:Ethoxylated Trisilioxane Surfactant
agrostar_promise