ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
RJ - IPL Premium Phoster (PSB) 4 Kg
4 Kg
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಐಪಿಎಲ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ಸ್
₹460₹535
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Phosphate Solubilizing Bacteria
  • ಪ್ರಮಾಣ: 4 kg/acre
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: soil application
  • ಪಟಲ: Reduce 25 -30% Phosphatic fertilizer requirement
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Avoid treating the seed with antibiotics
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: 2 times
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: All Crops
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: Encourage faster root growth for water and nutrient uptake.
  • ವಿಶೇಷ ಷರಾಗಳು: The information provided here is for reference only. Always refer to the product labels and accompanying leaflets for complete product details and directions for use.
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
Tarplus Sheet 7*11 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹750₹1100
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Black
₹4800₹7500
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Black
₹6400₹10000
Bio Starter (1 Kg)
₹170₹180
RJ IPL Nematofree Plus (Verticillium Chlamydosporium) 1 Kg
₹290₹315
Bio Combi (1 Kg)
₹380₹395
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
ಐಪಿಎಲ್ ನೆಮಟೊಫ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ (ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ ಕ್ಲಮೈಡೋಸ್ಪೊರಿಯಮ್) 1 ಕೆ.ಜಿ.
₹290₹315
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
MH Bio Starter (1 Kg)
₹170₹180
Bioharz (Trichoderma Harzianum) (1 Ltr)
₹560₹675
Tarplus Sheet 18*27 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹3000₹4400
RJ - IPL Premium Phoster (PSB) 4 Kg
₹460₹535
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
Sanjeevani (Trichoderma Viride) Powder (1 Kg)
₹260₹295
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹542
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹6400₹10000
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 20*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3500₹4500
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 11*15 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹1500₹2000
IPL Phasal Rakshak (Pseudomonas fluorescens) 1 Kg
₹260₹295
Commando Rechargeable LED torch - CM007
₹1100₹1699
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹5000₹7500
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 17*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3100₹3500
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹655
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
MH Bio Combi (1 Kg)
₹375₹395
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 108 (12*8)
₹2900₹4500
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 1012 (12*12)
₹3200₹5000
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now