ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
RJ FERTIS WG (Sulphur 90% Powder) 3 kg
3 Kg
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಸಲ್ಫರ್ ಮಿಲ್ಸ್
₹400₹510
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: Sulphur 90% WDG
  • ಪ್ರಮಾಣ: 3 Kg/acre
  • ಬಳಕೆಯ ವಿಧಾನ: Broadcasting
  • ಪಟಲ: Nutrition - To overcome the sulphur deficiency
  • ಹೊಂದಾಣಿಕೆ: Compatible with other fertilizers
  • ಪರಿಣಾಮದ ಅವಧಿ: 10-15 days
  • ಆವರ್ತನ ಬಳಕೆ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು: Multiple crops
  • ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆ: Besides fulfilling Sulphur deficiency, it improves the soil health, balance the Soil PH and help to uptake other nutrients.
ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200
Tarplus Sheet 7*11 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹750₹1100
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 g)
₹4210₹6350
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Black
₹4800₹7500
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (250 g)
₹2135₹3200
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Black
₹6400₹10000
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 1 ಕೆಜಿ
₹1060₹1601
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1060₹1601
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹845₹1050
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
MP- Prokissan Grade (500 Gms)
₹700₹750
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 500 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 1000 ಗ್ರಾಂ
₹1190₹1320
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (150 g)
₹1400₹1713
RJ UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹780
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
ಸುಮಿತೊಮೋ ಹೋಷಿ ಜಿಎ 0.001% 500 ಮಿ.ಲಿ.
₹325₹480
RJ-Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1260₹1560
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (500 Gms)
₹4210₹6350
ಧನುಕೋಪ್ 50% WP (ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್) 500 ಗ್ರಾಂ
₹305₹465
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (150 ಗ್ರಾಂ)
₹1400₹1935
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 0:52:34 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹229₹280
Tarplus Sheet 18*27 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹3000₹4400
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹475₹696
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 500 g
₹620₹885
Shriram Saathi (0:52:34) 1 Kg
₹205₹240
MH - Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (30 ಗ್ರಾಂ)
₹300₹405
MH UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (30 g)
₹300₹405
MP- Prokissan Grade (250 Gms)
₹360₹375
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 250 ಗ್ರಾಂ
₹340₹467
ಯುಪಿಎಲ್ ಎಸ್ಎಎಎಫ್ (ಸಾಫ್) ಕಾರ್ಬೆಂಡೆಜಿಮ್ 12% + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 63% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ -500 ಗ್ರಾಂ
₹300₹383
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 500 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 500 ಗ್ರಾಂ
₹595₹700
MH - MATCO (Matalaxyl8% + Mancozeb64% WP) - 250Gm
₹325₹400
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 250 g
₹340₹467
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
RJ- Prokissan Grade 2 (250 Gms)
₹360₹375
BioVita(Ascophyllum nodosum) 1 Lt
₹850₹936
BioVita(Ascophyllum nodosum) 500 ml
₹460₹492
ಅರೆವಾ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (ಥಿಯಾಮೆಥೊಕ್ಸಮ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ) 500 ಗ್ರಾಂ
₹620₹885
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 1012 (12*12)
₹3200₹5000
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 20*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3500₹4500
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
ಮ್ಯಾಟ್ಕೊ 250 (ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 8% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ + ಮ್ಯಾಂಕೋಜೆಬ್ 64%) 250 ಗ್ರಾಂ
₹325₹400
RJ Godrej Vipul Booster 250 ml
₹150₹210
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
ಗ್ಲೇಡಿಯೇಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್ ಜಿಎಲ್ 108 (12*8)
₹2900₹4500
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 500 ml
₹325₹445
MH- Prokisan Grade 2 (500 Gms)
₹700₹730
Tarplus Sheet 28*32 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹5000₹7500
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb 63%Wp (250 g)
₹160₹203
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
ಕಾನ್ಸ್ಟಾ (ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 40% + ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ 40%) 40 ಗ್ರಾಂ
₹450₹620
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 17*24 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹3100₹3500
ಕೋರಮಂಡಲ್ ಗ್ರೋಮೋರ್ 19:19:19 (1 ಕಿ.ಗ್ರಾ.)
₹139₹193
UPL - ULALA - Flonicamid 50 Wg (60 g)
₹575₹780
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
ಟಾರಪ್ಲಸ್ ಶೀಟ್ 11*15 (ತಾಡಪತ್ರಿ) ಹಳದಿ
₹1500₹2000
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH Coromandel Gromor 19:19:19 (1 Kg)
₹139₹193
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 100 g
₹155₹216
Godrej Vipul Booster 500 ml
₹248₹400
RJ Godrej Vipul Booster 1 Lt
₹475₹700
Tarplus Sheet 30*40 (Tadpatri) Yellow Lemon
₹6400₹10000
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 50 gm
₹425₹570
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
ಯುಪಿಎಲ್ - ಉಲಾಲಾ - ಫ್ಲೋನಿಕಾಮಿಡ್ 50 ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ (250 ಗ್ರಾಂ)
₹2135₹3200
ಪವರ್ ಜೆಲ್ - ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ (500 ಗ್ರಾಂ)
₹400₹650
ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೌಡರ್ 95% (250 ಗ್ರಾಂ)
₹349₹500
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
Commando Rechargeable LED torch - CM007
₹1100₹1699
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now