క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
RJ Cotton Combo (Rasi)
2.5 Kg
బ్రాండ్: ఆగ్రోస్టార్
₹3835₹3835
ముఖ్యాంశాలు
  • బోల్ పరిమాణం & ఆకారం: Big Boll
  • మొక్క అలవాటు: Excellent Plant Vigour
  • తెగులు నిరోధకత: Better tolerance to CLCuV and tolerant to Sucking pest
  • మట్టి రకం: Mediun to heavy soil type
  • విభాగం: Mediun to heavy soil type
  • Extra description: Big and More No. of Bolls
  • State recommended: Rajasthan, Haryana, Punjab
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now