క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
250 gm
బ్రాండ్: బేయర్
₹1225₹1560
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Imidacloprid 30.5% SC
  • మోతాదు: 24-30 ml/acre
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: Cotton: Aphid, Jassid,Thrips; Rice: Brown plant hopper, White backed plant hopper
  • అనుకూలత: Compatible with sticking agents
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 11 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • వర్తించే పంటలు: Cotton, Paddy
  • Extra description: It is highly effective against most sucking insect pests.
సంబంధిత వస్తువులు
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 1000 గ్రాములు
₹1190₹1320
RJ TATA MANIK (Acetamiprid 20% SP) (250 g)
₹425₹560
మోక్సిమెట్ (సైమోక్సనిల్ + మాంకోజెబ్) 600 గ్రాములు
₹770₹939
MH - MOXIMATE (Cymoxanil8% + Mancozeb64%) - 600Gm
₹750₹771
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 500 ml
₹1400₹1600
RJ Bayer Antracol (Propineb 70% WP) 1 Kg
₹669₹800
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹349₹425
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹595₹750
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 40 గ్రా
₹450₹620
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹595₹750
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹349₹405
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹689₹1025
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 gm
₹660₹680
RJ Confidor Super (Imidacloprid 30.5 % SC) 250 ml
₹1225₹1560
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹349₹465
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹525₹700
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
Areva 25 % WG (Thiamethoxam 25 % WG) 1 Kg
₹1099₹1601
Kill- X (Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹525₹700
మాడ్రిడ్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి) 100 గ్రాములు
₹160₹240
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹430
మెంటో (ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 70 % డబుల్ల్యు జి) 75 గ్రాములు
₹325₹520
క్రూజర్ (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యూ జి) 250 గ్రా
₹329₹480
Bayer Nativo(Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25%WG) 100 gm
₹809₹1050
అరేవా 25% డబుల్ల్యు జి (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యు జి) 1 కిలో
₹1099₹1601
టాటా మాణిక్ (అసిటమాప్రిడ్ 20 % ఎస్పి)(250 గ్రాములు)
₹425₹560
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 1 లీటర్
₹480₹885
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹399₹650
Shutter (Thiamethoxam 75% SG) 100 gm
₹550₹790
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now