ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂಗಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  Your request has been sent successfully.
RJ Ajeet 155 BG II Cotton Seed (Improved)
475 gm
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: ಅಜೀತ
₹767₹767
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
  • ಬಿತ್ತನೆಯ ಹಂಗಾಮು: ಮೇ - ಜೂನ್
  • ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ: ಕೈಬಿತ್ತನೆ
  • ಬಿತ್ತನೆ ಅಂತರ: ಸಾಲು:ಸಾಲು 4 ಅಡಿ;ಗಿಡ:ಗಿಡ 1.5 ಅಡಿ
  • Extra description: ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆ ಕೆಂಪಾಗುವುದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
  • ಭಾಗ: ಬೇಗ
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
ಹೆಸರು
ರಾಜ್ಯ*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ಅಗ್ರೋಸ್ಟಾರ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now