క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
PUMP SUNLORD-1208-CN COMBO
1 gm
బ్రాండ్: ఆగ్రోస్టార్
₹3100₹5000
ముఖ్యాంశాలు
  • అదనపు వివరణ: Pump - gives uniform spraying and avoids unnecessary usage of chemicals. Humic power - For general growth in all crops
  • Products Available in Kit: Sunlord Battery Pump 16 Ltr. (12*8) + Humic power Advanced powder 95% (250 Gms)
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now