कांदा तण व्यवस्थापन किट
ब्रॅण्ड: अॅग्रोस्टार पोषण संरक्षण कोम्बो
₹1300₹1545

महत्वाचे गुणधर्म:

  • कॉम्बो मध्ये उपलब्ध उत्पादन: एम एच डाऊ गोल (ऑक्सिफ्ल्युरोफेन 23.5% EC ) 250 मि.ली. + टारगा सुपर (500 ml)
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): लांब तसेच गोल पानांचे तण नियंत्रणासाठी
  • पिकांना लागू: कांदा