క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
MH TATA Ralligold(Sp) - 100 g
100 gm
బ్రాండ్: టాటా రాలిస్
₹650₹660
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Mycorrihiza - 23.3%,Humic acid - 28.9 % ,Cold water kelp extract - 18 % ,Ascorbic acid 12.3 % ,Amino acid 8.5 % Myoinositol 3.5 % , Surfactant - 2.5 % ,Thiamine 2 % ,Alpha tocopherol 1 %
  • మోతాదు: 100 - 200 g/ac
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Seedling dip or soil drenching / through drip irrigation Or Foliar spray
  • స్పెక్ట్రమ్: Can be used as soil application through drip or can be used as foliar application.
  • అనుకూలత: Compatible with water soluble fertilizers through drip irrigation or with any plant protection product during foliar application except Bordeaux mixture and sulphur
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 2 to 3 months from the time of application.
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Short duration crops - 3 to 4 months ( one application);Long duration crops - 6 to 12 months ( 2 to 3 applications)
  • వర్తించే పంటలు: Tomato,Brinjal,Chilli,Capsicum,Onion,Potato,Cucumber, Cauliflower,Cabbage,Peas,Melons,Cotton,Groundnut,Soybean, Banana,Grapes,Citrus and Pomegranate
  • అదనపు వివరణ: Helpful in improving the FUE - fertilizer use efficiency. Improves uptake of phosphorous by the crop. Helps in imparting disease resistance in plant and nematode control to some extent.
సంబంధిత వస్తువులు
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now