క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
MH TATA Ralligold (G) - 4 Kg
4 Kg
బ్రాండ్: టాటా రాలిస్
₹650₹796
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Mycorrihiza - 23.3% ,Humic acid - 28.9 % , Cold water kelp extract - 18 % ,Ascorbic acid 12.3 % ,Amino acid 8.5 % Myoinositol 3.5 % , Surfactant - 2.5 % ,Thiamine 2 % , Alpha tocopherol 1 %
  • మోతాదు: 4 kg/ac
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Soil application( along with chemical fertilizers)
  • స్పెక్ట్రమ్: Can be applied on All Cropss .
  • అనుకూలత: Compatible with all kind of soil amendments like Chemical or organic fertilizers.
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 2 to 3 months from the time of application.
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Short duration crops - 3 to 4 months ( one application);Long duration crops - 6 to 12 months ( 2 applications)
  • వర్తించే పంటలు: Paddy,Sugarcane,Wheat,Oilseed,Pulses,Onion,Potato,Grapes,Chilli,Soybean,Apple,Citrus
  • అదనపు వివరణ: Helpful in improving the FUE - fertilizer use efficiency. Improves uptake of phosphorous by the crop. Helps in imparting disease resistance in plant and nematode control to some extent.
సంబంధిత వస్తువులు
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹405
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
మెట్కో 250 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 250 గ్రాములు
₹325₹400
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 500 గ్రాములు
₹595₹700
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹655
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH - MATCO (Matalaxyl8% + Mancozeb64% WP) - 250Gm
₹325₹400
రూట్ పవర్ (200 గ్రాములు)
₹175₹450
హ్యూమిక్ పవర్ అడ్వాన్స్డ్ పౌడర్ 95% (250 గ్రాములు)
₹349₹500
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL1012 (12 * 12)
₹3200₹5000
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (500 గ్రాములు)
₹300₹383
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 1000 గ్రాములు
₹1190₹1320
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹600₹750
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹400₹650
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
Sugarcane Special (500 g)
₹450₹850
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL108 (12 * 8)
₹2900₹4500
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (250 గ్రాములు)
₹160₹203
IPL Premium VAM Shakti (VAM) 4 Kg
₹535₹542
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now