క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
MH TATA Bahaar - 500 ml
500 gm
బ్రాండ్: టాటా రాలిస్
₹430₹610
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Total dissolved solids - 50 - 52 % Hydrolyzed protein (amino acid w/v ) - 20 - 21 % , Hydrolyzed carbohydrates - 6.25 - 6.75 % , Total Amino nitrogen - 5 - 5.5 %
  • మోతాదు: 30 ml /pump(15 lit) , 300 ml/acre
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Foliar application
  • స్పెక్ట్రమ్: Can be used for foliar application in All Cropss
  • అనుకూలత: Compatible with all common plant protection chemicals.
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 15 to 20 days from time of application.
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: 2 to 3 applications during crop growth preferably at pre flowering, flowering and fruit formation stage.
  • వర్తించే పంటలు: Vegetables,Cereals,pulses,oil seed and fruit crops
  • అదనపు వివరణ: Promotes chlorophyll production. Improves absorption and transport of nutrients.Enhances flowering and retention of flowers and fruits. Improves quality and yield.
సంబంధిత వస్తువులు
టాటా సోలుబోర్ - 1 కిలో
₹375₹425
Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
MH Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
MH TATA Solubor - 1 Kg
₹375₹398
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
₹500₹579
MH Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
₹445₹579
MH Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
₹835₹1097
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
MH DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 75 ml
₹1600₹1855
Rocket (Profenophos 40% + Cypermethrin 4% EC) 250 ml
₹235₹325
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
డౌ ట్రేసర్ (స్పినోసాడ్ 45 % ఎస్సి) 75 మి.లీ
₹1800₹1855
Tata Solubor - 250 g
₹135₹135
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
RJ TATA Solubor - 1 Kg
₹390₹425
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 500 ml
₹325₹445
సుమిటోమో హోషి జి ఏ 0.001% 500 మి.లీ
₹325₹480
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (250 g)
₹380₹385
MH TATA Solubor - 250 g
₹135₹135
కాబ్రియోటోప్ (పైరాక్లోస్ట్రోబిన్ + మేటిరామ్) 600 గ్రా
₹1150₹1416
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (500 గ్రాములు)
₹300₹383
Barrix - Magic Sticker (Blue) Set of 5
₹220₹225
NutriPro 20 % Boron 1 Kg
₹335₹430
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Cabriotop (Pyraclostrobin + Metiram) 300 g
₹600₹750
Barrix - Magic Sticker (Yellow) Set of 5
₹220₹225
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (250 గ్రాములు)
₹160₹203
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹600₹750
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
₹900₹1097
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL1012 (12 * 12)
₹3200₹5000
రాకెట్ (ప్రొఫెనోఫోస్ 40% + సైపర్మెత్రిన్ 4% ఇసి) 1 లీటరు
₹760₹1115
MH Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
₹1950₹2710
నాగమృత (ఎన్‌ఏఏ) 100 మి.లీ.
₹55₹55
రాకెట్ (ప్రొఫెనోఫోస్ 40% + సైపర్మెత్రిన్ 4% ఇసి) 500 మి.లీ
₹421₹584
Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
MH TATA Bahaar - 500 ml
₹430₹610
NutriPro 20 % Boron 500 g
₹185₹250
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Multiplex Pushti Chelated 10% Ca (100 g)
₹160₹170
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹400₹650
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL108 (12 * 8)
₹2900₹4500
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now