క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
100 gm
బ్రాండ్: టాటా రాలిస్
₹775₹845
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Flubendamide 20% WDG
  • మోతాదు: 40-100 gm/acre
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Foliar application
  • స్పెక్ట్రమ్: Heliothis in cotton and rice stem borer
  • అనుకూలత: Compatible with most chemicals
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 10-15 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: Depends on pest incidence or severity of disease.
  • వర్తించే పంటలు: Rice, Cotton, Tomato, Cababge, Tea, Chilli
సంబంధిత వస్తువులు
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 60 ml
₹900₹1097
Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
కవర్ లిక్విడ్ (రైనాక్సిపైర్) 30 మి.లీ
₹450₹579
కవర్ లిక్విడ్ (రైనాక్సిపైర్) 60 మి.లీ.
₹850₹1097
Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
MH Coragen (Rynaxypyr) 300 ml
₹3953₹5381
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 1000 గ్రాములు
₹1190₹1320
MH TAKUMI (Flubendiamide 20% WDG) (100 g)
₹775₹845
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
సుమిటోమో హోషి జి ఏ 0.001% 500 మి.లీ
₹325₹480
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
MH - Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹382
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 250 gm
₹350₹370
ధనుస్టిన్ 50 % డబుల్ల్యు పి (కార్బెన్డజిమ్) 500 గ్రా
₹330₹405
Dhanustin 50 % WP (Carbendazim ) 500 Gms
₹330₹405
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
₹500₹579
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹850₹1025
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 1 లీటర్
₹480₹885
Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
₹900₹1097
Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
Barrix - Catch Fruit Fly Trap + Lure (One Set)
₹175₹180
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (250 గ్రాములు)
₹160₹203
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹600₹750
MH TATA Bahaar - 500 ml
₹430₹610
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
MH DOW TRACER (Spinosad 45% SC) 75 ml
₹1600₹1855
MH Coragen (Rynaxypyr) 60 ml
₹835₹1097
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
MH Coragen (Rynaxypyr) 30 ml
₹445₹579
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 250 ML
₹217₹220
MH - MATCO (Matalaxyl8% + Mancozeb64% WP) - 250Gm
₹325₹400
DOW MIRACULAN (Triacontanol 0.05% EC) 100 ML
₹77₹92
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹400₹650
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (500 గ్రాములు)
₹300₹383
మెట్కో 250 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 250 గ్రాములు
₹325₹400
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
Wetsil Plus (Spreader/Sticker/Penetrator) 100ml
₹210₹280
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL108 (12 * 8)
₹2900₹4500
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL1012 (12 * 12)
₹3200₹5000
Barrix - Catch Vegetable Fly Trap + Lure (One Set)
₹180₹180
మెట్కో 500 (మెటలాక్సీల్ 8 % డబుల్ల్యు పి + మాంకోజెబ్ 64 %) 500 గ్రాములు
₹595₹700
MH Coragen (Rynaxypyr) 150 ml
₹1950₹2710
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 500 ml
₹325₹445
Taqat(Hexaconazole 5% + Captan 70% WP) 500 gm
₹660₹680
MH DOW DELEGATE (Spinetoram 120 SC) 100 ml
₹999₹1227
స్టీలార్ (జిబెరెలిక్ యాసిడ్ 0.001%) 500 మి.లీ
₹250₹470
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now