क्षमस्व, हा लेख आपण निवड केलेल्या भाषामध्ये नाही
आपल्या राज्यात लवकरच अ‍ॅग्री दुकान उपलब्ध होईल.
  आपली रिक्वेस्ट यशस्वीरीत्या पाठविण्यात आली आहे.
सिंजेटा शुगरक्वीन टरबूज बियाणे (50 ग्रॅम)
50 gm
ब्रॅण्ड: सिंजेन्टा
₹2425₹3110
महत्वाचे गुणधर्म:
  • पेरणीचा हंगाम: ऑगस्ट - एप्रिल
  • पेरणीची पद्धत: टोबून / पुनर्लागवड
  • पेरणीतील अंतर: दोन ओळीतील अंतर : 6-8 फुट; दोन रोपातील अंतर : 2-3 फुट
  • अतिरिक्त वर्णन (अधिक माहिती): फळावर मेणासारखा थर; गोड आणि खुशखुशीत गर
  • खंड: आईस-बॉक्स प्रकार
संबंधित इतर उत्पादने
टारप्लस शीट 7*11 (ताडपत्री) पिवळा
₹750₹1100
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) काळा
₹6400₹10000
टारप्लस शीट 28*32 (ताडपत्री)काळा
₹4800₹7500
मेटलमन मँकोझेब 64% + मेटालॅक्झिल 8% (500 ग्रॅम)
₹550₹620
कॉन्फिडॉर सुपर (इमिडाक्लोप्रिड ३०.५% एससी) २५० मिली
₹1260₹1560
बारिक्स मॅजिक फळ माशी फक्त लूर
₹90₹90
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 500 मिली
₹970₹1050
बारिक्स मॅजिक फळ माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹175₹180
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹560
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा + लूर (एक नग)
₹180₹180
18*27 (ताडपत्री) पिवळी
₹3000₹4400
पाहुजा सुमन 235 कलिंगड बियाणे (25 ग्रॅम)
₹625₹1300
बारिक्स मॅजिक भाजीपाला माशी कामगंध सापळा
₹90₹90
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 250 मि.ली.
₹155₹220
किटोगार्ड (100 मिली)
₹285₹300
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹425
डाऊ मिरेक्युलन (ट्राईएकोनटेनोल 0.05 EC) 100 मि.ली.
₹55₹92
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- पिवळे शीट
₹220₹225
युपीएल - साफ - 1000 ग्रॅम
₹600₹750
19-19-19 (1 किलो ग्रॅम)
₹129₹200
सागर किंग कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹1375₹2100
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 1000 ग्रॅम
₹1190₹1320
धनुका - अरेवा 500 ग्रॅम
₹620₹885
सागर किंग कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹1450₹2100
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१००००बियाणे) बियाणे
₹16500₹24250
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹382
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 1 किग्रॅ
₹335₹430
न्यूट्रीप्रो फॉलीबोर 20 % बोरॉन 500 ग्रॅम
₹185₹250
टारप्लस शीट 17*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3100₹3500
टाटा बहार (1000 मिली)
₹850₹1025
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेन्डाझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
पाहुजा सुमन 235 कलिंगड बियाणे (50 ग्रॅम)
₹1250₹2600
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 250 मि.ली.
₹195₹275
इकोनीम प्लस २५० मिली
₹545₹560
इकोनीम प्लस १०० मिली
₹230₹234
पावर जेल (वनस्पती पोषण) (500 ग्रॅम)
₹400₹650
बारिक्स मॅजिक स्टीकर क्रोमातिक सापळा- निळे शीट
₹220₹225
टाटा बहार (500 मिली)
₹430₹610
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% 500 मि.ली.
₹325₹480
रूट पॉवर (200 ग्रॅम)
₹175₹450
धानुका - अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 500 ग्रॅम
₹550₹618
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹280₹329
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹465
किटोगार्ड (250 मिली)
₹700₹715
धानुका- अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
शटर (थायमेथॉक्साम ७५%) ५० ग्रॅम
₹275₹395
अ‍ॅड -फायर इमिडाक्लोप्रीड 70% WG 150 ग्रॅम
₹720₹826
युपीएल - साफ - 1 किग्रॅ
₹600₹750
सुमिटोमो होसी जीए 0.001% १ ली.
₹650₹900
युपीएल - साफ - 250 ग्रॅम
₹160₹203
शटर (थायमेथॉक्साम ७५%) 100 ग्रॅम
₹550₹790
धानुका - धानुकोप 50% डब्ल्यूपी (कॉपर ऑक्सीक्लोराईड) 500 ग्रॅम
₹305₹405
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
टारप्लस शीट 11*15 (ताडपत्री) पिवळा
₹1500₹2000
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) 1000 मिली
₹850₹936
बायोविटा (एस्कोफिलम नोडोसम) ५०० मिली
₹460₹492
टारप्लस शीट 30*40 (ताडपत्री) पिवळा
₹6400₹10000
अवतार (हेक्साकॉनेझोल 4 % + झायनेब 68%) 250 ग्रॅम
₹280₹300
कमांडो रिचार्जेबल टॉर्च - CM007
₹1100₹1699
धानुका - अरेवा - 500 ग्रॅम
₹620₹885
धानुका अरेवा - 250 ग्रॅम
₹340₹467
कोरोमंडल ग्रोमोर 19-19-19 (1 किग्रॅ)
₹139₹193
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
मॅटको 500 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 500 ग्रॅम
₹595₹700
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
धानुका अरेवा - 100 ग्रॅम
₹155₹216
मॅटको 250 (मेटालॅक्झिल 8%डब्ल्यूपी + मँकोझेब 64%) 250 ग्रॅम
₹325₹400
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL108 (12*8)
₹2900₹4500
ग्लॅडिएटर बॅटरी पंप GL1012 (12*12)
₹3200₹5000
एफ१ मॅक्स कलिंगड (१०००बियाणे) बियाणे
₹1700₹2425
किटोगार्ड (100 मिली)
₹335₹358
धनुका - अरेवा - 1 किग्रॅ
₹1060₹1601
इआयडी पॅरी -निमझाल(अॅझाडिरेक्टिन 10000 पीपीएम) 250 मिली
₹545₹550
टारप्लस शीट 20*24 (ताडपत्री) पिवळा
₹3500₹4500
28*32 (ताडपत्री) पिवळी
₹5000₹7500
सुपर सोना (250 ग्रॅम)
₹350₹500
हयूमिक पॉवर अडवांस पावडर (95% हुमिक ऍसिड) (250 ग्रॅम)
₹349₹500
धानुका - धानुस्टीन 50% डब्ल्यूपी (कार्बेंडॅझिम) 500 ग्रॅम
₹330₹405
सिजेंटा अलिका (थायोमेथॉक्झाम १२.६% + लॅम्डासायहॅलोथ्रीन ९.५ % झेड सी.) २०० मिली
₹585₹620
युपीएल - साफ - 500 ग्रॅम
₹300₹383
X
अ‍ॅग्रोस्टारची निवड केल्याबद्दल धन्यवाद!
कृपया आपला नंबर द्या. आमचे प्रतिनिधी आपल्याला कॉल करून आपली ऑर्डर निश्चित करतील.
मोबाईल नंबर*
पूर्ण नाव
‘सबमिट’ वर क्लिक करून आपण आपली माहिती अ‍ॅग्रोस्टारला पाठविण्यास सहमती दिली आहे. जी लागू कायद्यानुसार याचा वापर करू शकतात.अॅग्रोस्टार अटी व नियम
अ‍ॅग्रोस्टावरून उत्पादने खरेदी करण्याची दुसरी पद्धत
आमचे अ‍ॅप डाउनलोड करा
आम्हाला मिस कॉल द्या
मिस कॉल