క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
MH - Nutribuild Chelated Zn EDTA 12 % (500 g)
500 gm
బ్రాండ్: రాక్కోల్టో
₹510₹565
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Zn EDTA 12%
  • మోతాదు: 15 g/pump (15lit) or 500 g/acre for soil/drip
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: For treating Zinc deficiency and to maintain green leaves.
  • అనుకూలత: Compatible with most pesticides.
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 15 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: 1 time
  • అదనపు వివరణ: Zinc plays an important role in flower production, fruit set and seed set.
సంబంధిత వస్తువులు
Syngenta Ampligo (Chlorantraniliprole 09.30% + Lambda Cyhalothrin 04.60% ZC) 500 ml
₹4525₹4849
Bemiron (Diafenthiuron 50% WP) 500 g
₹1050₹1225
Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹815₹1211
RJ-Cover Liquid (Rynaxypyr) 150 ml
₹2000₹2710
MOLBAN (Chloropyriphos 20% EC) 1 Lt
₹290₹560
ఓల్టేజ్ 22.9 ఎస్సి (100 మి.లీ)
₹500₹618
Protocol 70 % WP (Propineb 70 % WP) 1000 g
₹650₹700
Sunlord - 12*12 Agricultural Battery Pump 16 Ltr.
₹3200₹4500
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
ధనుకా ఇఎం 1 (ఎమామెక్టిన్) 250 గ్రా
₹785₹1211
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
RJ Godrej Vipul Booster 1 Lt
₹475₹700
MP - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹350₹551
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
₹280₹300
క్రూజర్ (థియామెథోక్సామ్ 25% డబుల్ల్యూ జి) 250 గ్రా
₹300₹480
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹689₹1025
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (500 గ్రాములు)
₹300₹383
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹325₹551
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 500 Gm
₹1550₹1972
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
ధనుకా ఇఎం 1 (ఎమామెక్టిన్) 100 గ్రా
₹320₹551
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹785₹1211
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
కాన్స్టా (ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40%) 100 గ్రా
₹970₹1400
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 500 ml
₹325₹445
సుమిటోమో హోషి జి ఏ 0.001% 500 మి.లీ
₹325₹480
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
₹550₹560
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ ) 500 గ్రా
₹550₹618
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹785₹1211
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ 68 % ) 250 గ్రా
₹280₹329
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL1012 (12 * 12)
₹3200₹5000
MH TATA Bahaar - 500 ml
₹359₹610
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹600₹750
Bloomer 50ml
₹350₹450
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
₹320₹551
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
అమేజ్ - ఎక్స్ (ఎమామెక్టిన్ బెంజోయేట్ 5% ఎస్జి) 100 గ్రా
₹320₹600
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL108 (12 * 8)
₹2900₹4500
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (250 గ్రాములు)
₹160₹203
ఫ్లోరోఫిక్స్ (250 గ్రాములు)
₹390₹590
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹400₹650
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now