క్షమించండి, మీరు ఎంచుకున్న భాషలో ఈ ఆర్టికల్ అందుబాటులో లేదు.
Agri Shop will be soon available in your state.
  Your request has been sent successfully.
MH - Nutribuild Chelated Fe EDTA 12 % (500 g)
500 gm
బ్రాండ్: రాక్కోల్టో
₹525₹600
ముఖ్యాంశాలు
  • రసాయనాల మిశ్రమం: Fe EDTA 12%
  • మోతాదు: 15 g/pump (15lit) or 150 gm/acre
  • ఇవ్వవలసిన విధానం: Spray
  • స్పెక్ట్రమ్: For treating Ferrus deficiency andto maintain green leaves.
  • అనుకూలత: Compatible with most pesticides.
  • ప్రభావం యొక్క వ్యవధి: 15 days
  • అప్లికేషన్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ: 1 time
  • అదనపు వివరణ: It is necessory for maintenance of chlorophyll in plants.
సంబంధిత వస్తువులు
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹815₹1211
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹425
ధనుకా ఇఎం 1 (ఎమామెక్టిన్) 250 గ్రా
₹785₹1211
MP - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹350₹551
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 250Gm
₹280₹300
Syngenta Alika(Thiamethoxam 12.6% + Lambdacyhalothrin 9.5% ZC) 200 ml
₹585₹620
Dhanuka EM 1 (Emamectin) 500 Gm
₹1550₹1972
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹785₹1211
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 1 Lt
₹650₹900
MH TATA Bahaar - 1000 ml
₹689₹1025
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (500 గ్రాములు)
₹300₹383
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 g
₹325₹551
ధనుకా ఇఎం 1 (ఎమామెక్టిన్) 100 గ్రా
₹320₹551
ధనుకోప్ 50% డబుల్ల్యు పి (కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్) 500 గ్రా
₹305₹465
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp (1 Kg)
₹600₹750
MH - AVTAR (Zineb 68% + Hexaconazol 4% WP) - 500Gm
₹550₹560
RJ UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
సుమిటోమో హోషి జి ఏ 0.001% 500 మి.లీ
₹325₹480
MH UPL SAAF Carbendazim12%+Mancozeb63% Wp (250Gms)
₹160₹203
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 500 ml
₹325₹445
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ ) 500 గ్రా
₹550₹618
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL1012 (12 * 12)
₹3200₹5000
Econeem Plus 250 ml
₹545₹662
MH TATA Bahaar - 500 ml
₹359₹610
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (1 కిలో)
₹600₹750
AgroStar Gold Live
₹1999₹3000
RJ-Dhanuka EM 1 (Emamectin) 250 g
₹785₹1211
అవతార్ (హెక్సాకోనజోల్ 4 % + జినెబ్ 68 % ) 250 గ్రా
₹280₹329
MH - Dhanuka EM 1 (Emamectin) 100 Gm
₹320₹551
Sumitomo Hoshi GA 0.001% 250 ml
₹195₹275
Econeem Plus 100 ml
₹230₹275
EID Parry - Neemazal (Azadiractin 10000 PPM) 250 ml
₹545₹550
Dhanucop 50 % WP (Copper Oxychloride) 500 g
₹305₹405
RJ UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
Gladiator Battery Pump GL10121 (2 in 1)
₹3300₹5500
గ్లాడియేటర్ బ్యాటరీ పంప్ GL108 (12 * 8)
₹2900₹4500
పవర్ జెల్ - ప్లాంట్ న్యూట్రియంట్ (500 గ్రాములు)
₹400₹650
యూ పి ఎల్ సాఫ్ కార్బెన్డజిమ్ 12 % + మాంకోజెబ్ 63 % డబుల్ల్యు పి (250 గ్రాములు)
₹160₹203
MH UPL SAAF Carbendazim 12%+Mancozeb63% Wp(500Gms)
₹300₹383
X
Thank you for choosing AgroStar!
Please help us with your contact details. Our team will call you and confirm your order
Mobile Number*
పేరు
రాష్ట్రం:*
By clicking on ‘Submit’, you agree to send your information to AgroStar who may use this as per applicable laws.ఆగ్రోస్టార్ నిబంధనలు మరియు షరతులు
Other ways to purchase products from AgroStar
Download our App
Speak to an Agri-doctor now
Call now